« Tagasi

Saku Vallavalitsus parandab keskkonda

Saku Vallavalitsus eraldas oma eelarvest ligi 25 000 eurot kolmele suurele keskkonnaprojektile: augustis koguti elanikelt kokku 87 tonni eterniiti, oktoobris kuulutatakse aga välja hanked Männiku ja Tammemäe külade mürakaardi koostamiseks ning Üksnurme külas asuva jääkreostusobjekti likvideerimiseks. Kõiki kolme objekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Eterniidijäätmeid koguti 87 tonni

23. augustil toimus eterniidijäätmete kogumisring, mille eesmärgiks oli kinnistutele seisma jäänud eterniidi kogumine ja nõuetekohane käitlemine. Lihthanke võitis Eesti Keskkonnateenused AS. Kogumispunkte oli kokku viis. Kuna eterniidijäätmeid ei ole Saku vallas paar aastat kogutud, oli huvi väga suur: kui algselt oli plaanis koguda 70 tonni, siis suure nõudluse tõttu piirkogust suurendati ning koguti 120 inimeselt kokku 86,94 tonni eterniidijäätmeid. Projekti kogumaksumus oli 7735.18 eurot, sellest KIKi toetus 4980 eurot.

Võimalusel korraldatakse eterniidijäätmete kogumisringe ka järgmistel aastatel.

Männiku ja Tammemäe müra saab kaardistatud

Männiku küla elanikke häirivad eelkõige Kaitseliidu lasketiir ja Männiku jahilasketiir, kuid oluline on välja selgitada kumulatiivne müra koos teiste müraallikatega. Müraallikateks, mida selle projekti käigus mõõdetakse, on Männiku ja Tammemäe karjäärid, Tallinn-Saku-Laagri maantee, raudtee, Männiku harjutusväli ja linnak, Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiir, Männiku jahilasketiir ja Männiku krossirada. Projekti lõpptähtaeg on 30. septembril 2021 ja eelarve 20 160 eurot.

Üksnurme küla saab lahti vanast õlipüüdurist

Üksnurme külas Lukussepa tee ja Uue-Lukusepa katastriüksustel paikneva jääkreostusobjekti täpne ajalugu on teadmata, kuid ilmselt on tegemist sademevee puhasti õlipüüduriga. Selleks, et olemasolev  reostus likvideerida ja võimalikku edasist põhja- ja pinnavee reostamist vältida, tuleb jääkreostusobjekt täielikult likvideerida. See tähendab, et kogu rajatis tuleb settest puhastada, pinnasest eemalda, reostunud pinnas välja kaevata, kogu reostunud materjal nõuetekohaselt utiliseerida ning tekkinud süvend uue ohutu pinnasega täita ja haljastada.  Projekti lõpptähtaeg on 16. juunil 2022 ja eelarve 60 186 eurot.