« Tagasi

Saku ja Kiili vahetasid maid

Alates juulikuust on Saku vallas üks küla vähem – kaardilt kadus Tammejärve küla ning sealsed 11 elanikku elavad nüüd Kiili vallas. Osa Saku valla Tammejärve küla territooriumist anti vabariigi valitsuse määrusega Kiili valla Kangru aleviku ja Luige aleviku koosseisu ning osa Kiili valla Luige aleviku territooriumiosa anti jälle Saku valla Männiku küla koosseisu.
Piiride muutmise põhjuseks oli otstarbekus. Tammejärve külas asunud elamud paiknevad eemal Saku valla tiheasustusaladest ning on sellest metsaga eraldatud. Sealsed kinnistud on liidetud Kiili valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga, ka teid hooldab seal Kiili vald ning lapsed käivad Kiili valla koolis. Kuna piiride muutmisega oleks Tammejärve külast alles jäänud vaid kitsas metsasiil, siis ei olnud ilma ühegi elanikuta küla säilitamine enam mõttekas ja järele jäänud maa liideti Männiku külaga. Tammejärve küla ei ole ajalooline küla, vaid see loodi 1998. aastal sealsete suvilakooperatiivide baasil ning nime sai ta teisel pool maanteed asunud Tamme talust.
Sama Vabariigi Valitsuse määrusega vahetasid Saku ja Kiili vald territooriumit veel kahes kohas.
Osa Saku valla Tagadi küla territooriumist, kus paikneb ka üks majapidamine, anti Kiili valla Kurevere küla koosseisu. Nii nagu Tammejärve küla elanikud, on ka sealsed elanikud oma tegemistes seotud Kiili vallaga.
Osa Kiili valla Sausti küla territooriumist anti Saku valla Saustinõmme küla koosseisu. Selle muudatusega moodustus Põllu uuselamurajoonist ühtne tiheasum. Varem elas kolmandik (23 inimest) selle asumi elanikest Kiili vallas.
Muutuste tulemusena vähenes Saku valla pindala üle öö 50 hektari võrra.
Kuigi muutus jõustus 1. juulist, siis piiride muutmine Maa-ameti geoportaalis ja aadresside muutmine rahvastikuregistris võtab veidi aega.