« Tagasi

Patarei pole prügi

Patarei- ja akujäätmed võivad vale käitlemise korral põhjustada kahju nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale. Seetõttu tuleb neid koguda teistest jäätmetest eraldi ning viia nende kogumiseks ette nähtud kogumiskastidesse või jäätmejaamadesse.

Saku vallas saab tühjaks saanud patareid viia kauplustesse spetsiaalsetesse kogumiskastidesse. Kõiki akusid ja patareisid võtavad vastu ka Saku jäätmejaam ja Kiisa jäätmepunkt.

„Tühjaks kasutatud patareid ja akud pole kindlasti igapäevaselt tekkivad jäätmed, kuid pea igas kodus leidub mingi koht, kuhu need kokku on kogutud. Kahjuks visatakse need pahatihti siiski segaolmejäätmete hulka. On väga oluline taibata, et kasutatud patarei ja aku pole prügi, vaid materjal, mida õige käitlemise korral saab taas kasutusse võtta. Nii edendabki patarei-  ja akujäätmete liigiti kogumine ka ringmajandust," ütles keskkonnaminister Rene Kokk.

Probleemtooteks arvatakse neid, mille jäätmed võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Kui patarei- või akujäätmed ei viida õigesse kogumiskohta, siis võivad mürgised ained sattuda õhku, pinnasesse ja vette ning sealt edasi põhjustada tervisehädasid nii inimestele kui ka loomadele. Lisaks on liitiumit sisaldavatel patareidel oht niiskes keskkonnas ilma kõrvalise abita süttida. Just seetõttu tuleb sellised jäätmed teistest eraldi koguda.

2018. aastal lasti Eestis turule 640 tonni kantavaid patareisid ja akusid ning koguti kokku 161 tonni. Seega koguti patarei- ja akujäätmeid tagasi vaid 25%, mis on üpriski madal. Varasematel aastatel ei ole näitajad kuigivõrd paremad olnud.

Oluline on ka see, et patarei ja aku kasutajad on tasunud patarei ja aku ostmisel selle kogumise ja käitlemise eest, kui see jäätmeks muutub. Seetõttu saab patarei- ja akujäätmeid tasuta tagasi anda. Patarei ja aku turustaja on kohustatud patarei- ja akujäätmed kasutajalt müügikohas tasuta tagasi võtma. "Sisuliselt tähendab see seda, et igasse patareisid või akusid müüvasse kauplusesse saab samalaadseid patarei- ja akujäätmeid tasuta tagasi anda nagu seal müüakse," selgitas Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik Kerli Rebane. Patarei- ja akujäätmeid koguvad peamiselt kaks patarei- ja akudega tegelevat tootjavastutusorganisatsiooni MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu, lisas Rebane.