« Tagasi

Kahe kergliiklustee projekteerimine

Eesmärgiga parandada Saku valla elanike turvalisi liiklemisvõimalusi, korraldas Saku vald 2018 a detsembris riigihanke Saku Kanama ja Saku Üksnurme kergliiklustee projekteerimiseks. Projekteerimishanke võitis suurte kogemustega projekteerimisfirma Skepast&Puhkim OÜ, kellega 2019. a jaanuaris sõlmiti leping projekti koostamiseks.

22. jaanuaril toimus projekteerimise avakoosolek, misjärel alustati ettevalmistavate töödega. Seetõttu on lähema 2-3 kuu jooksul mõlema tee ääres toimetamas projekti koostajad. Projekteerijate ülesanne on välja selgitada kõige sobivam kergliiklustee asukoht, hinnata keskkonnamõjud, teha liiklusuuring ning teha võimalikus trassikoridoris pinnaseuuringud. Eelprojekt peab valmis olema märtsi lõpuks, misjärel see avalikustatakse ning kõik projektiga kokkupuudet omavad isikud saavad avaldada oma arvamused ja seisukohad. Lõplik ehitusprojekt peab valmis olema 2019. a juuni lõpuks.