« Tagasi

Maanteeameti hinnangul ei ületa ringteemüra Saku vallas eluhoonete juures lubatud piire

Saku vallavalitsuse soovil tutvustasid Maanteeameti esindajad täna Sakus müra kaardistamise metoodikat ja selle leevendamise võimalusi. Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lüki kinnitusel modelleerib maanteeamet mürataseme kaardi iga viie aasta järel ning järgmine kaart Saku valda läbiva Tallinna ringtee kohta valmib 2022. aastal. „Saadavate andmete põhjal kavandab maanteeamet oma müraleevendamismeetmed, mis kooskõlastatakse nii omavalitsuse kui ka kohalike elanikega," ütles Lükk.
Viimane, 2017. aasta kohta modelleeritud mürataseme kaart näitab, et Juuliku küla äärset ringtee lõiku läbiv autode arv oli siis keskmiselt 10 500 ööpäevas ja lähima majapidamise müratase eluhoone fassaadil ei ületanud seaduses ette nähtud piirnorme, milleks on 65 dB päeval ja 60 dB öösel. Prognoositi ka müra aastaks 2037, mil eluhoonete juures ei ületaks müratase samuti lubatud piire.
Kohtumisel räägiti ka erinevatest müraleevendamistõketest. Maanteeameti hinnangul on kõige tõhusam ja kõige pikema elueaga tõke pinnasevall.