Kontrolli, kas sinu elukoha andmed on õiged

 

 

3. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel saavad oma hääle anda kõik vähemalt 18-aastased teovõimelised isikud. Hääletamiseks peab aga isik olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Valijate nimekirjad koostatakse 1.veebruari seisuga ja elukoha ja viibimiskoha aadressiandmetes pärast nimetatud kuupäeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Juhime tähelepanu, et 1. jaanuarist hakkas kehtima uus rahvastikuregistri seadus, mis muutis kehtetuks kõigi üksnes Saku valla täpsusega elanike elukoha andmed. Muudatus puudutab eelkõige inimesi, kes pärast kolimist ei ole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda elupinnalt välja registreerinud.

On hea meel tõdeda, et suur osa inimesi on oma elukoha andmed ära uuendanud, kuid rahvastikuregistri andmetel oli 2. jaanuari seisuga siiski 66 isikut, keda nimetatud muudatus puudutab ja kelle Saku valla täpsusega elukoht on muudetud kehtetuks. Samuti puudutab muudatus Saku vallas elavaid inimesi, kelle elukoha aadress oli enne uue seaduse jõustumist mõne teise omavalitsuse täpsusega ja kes aasta lõpus oma elukoha andmeid ei uuendanud.

Oluline on siinkohal aga ka see, et elukoha puudumine ei mõjuta ainult valimistel osalemist, vaid annab õiguse ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate avalike teenuste nt lasteaiakoht ja sotsiaaltoetused või taotleda juhiluba või seda pikendada jm.

Seega on oluline oma elukoha andmed üle kontrollida ja kui selgub, et elukoha aadress registris puudub, esitada esimesel võimalusel rahvastikuregistrile elukohateade. Elukoha andmeid saab kontrollida ja elukohateate esitada kirjalikult Saku Vallavalitsuses või elektrooniliselt portaalis www.eesti.ee.