« Tagasi

Kohalikud kogukonnad saavad oktoobri alguseni toetust taotleda

Mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad kuni 1. oktoobrini taotleda oma tegevuseks toetust kohaliku omaalgatuse programmist. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta.

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides. Tallinna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Maksimaalne toetuse summa meetmesse 1 esitatud projekti kohta on 2500 eurot ja meetmesse 2 esitatud projekti kohta 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@hol.ee hiljemalt 1. oktoobril kell 16.30.

Täiendav info ja taotlusvormid on kättesaadavad HOLi kodulehel http://www.hol.ee/374.

Lisainfo: Maret Välja, HOLi peaspetsialist, telefon +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee

 

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust antakse tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.