« Tagasi

26. juunil toimub Saku valla arengukava avalik arutelu

Kõik vallaelanikud on oodatud Saku valla arengukava 2035+ avalikule arutelule, mis toimub kolmapäeval, 26. juunil kell 18 Saku Gümnaasiumi aulas.

Arengukava eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 1. augustil e-posti aadressile saku@sakuvald.ee või vallavalitsuse postiaadressil Teaduse 13, Saku alevik.

Saku valla arengukava uuendamiseks moodustati juhtrühm volikogu ja vallavalitsuse liikmetest, kes käisid koos viiel korral. Eraldi viidi läbi elanikkonna küsitlus, strateegiapäev ja traditsiooniline valla arenguseminar.

Saku valla arengukava 2035+ eelnõu oli vallavolikogus esimesel lugemisel 20. juunil ja teisele lugemisele tuleb septembrikuu istungil.