« Tagasi

25. juunini saab taotleda raha uute huviringide käivitamiseks

Saku vallavalitsus kuulutab välja konkursi 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku rahastuse täiendava toetuse jagamiseks eraõiguslikele juriidilistele isikutele.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Sihtgrupp on 7-19 aastased noored Saku vallas.

Taotlus

Aruanne

Infopäev taotlejatele toimub 10. juuni kell 17.00 Saku Päevakeskuses (Pargi 27, Saku alevik)

Toetuse eraldamisel toetatakse projekte, mille tulemusena:

1. tegevus toimub süsteemselt ning juhendatult hiljemalt alates 1. oktoobrist 2019  kuni järgmise aasta 1. juunini 2020.a;

2. luuakse täiendavaid võimalusi huvialaringide mitmekesistamiseks Saku vallas;

3. luuakse võimalusi hariduslike erivajadustega laste osalemiseks huvihariduses ja huvitegevuses;

4. suurendatakse huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust;

5. pakutakse huviharidust ja huvitegevust rohkemale arvule noortele.

Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele:

1. juhendajate töötasude katmiseks;

2. juhendajate ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;

3. vajalike õppevahendite soetamiseks;

4. muu põhjendatud kulu katmiseks.

Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele:

1. ehitustegevuseks;

2. ruumide ostmiseks ja rentimiseks;

3. sõiduvahendite ostmiseks;

4. hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks;

5. valla eelarvest kaetavate kulude tasumiseks.

Toetust ei saa taotleda Saku Vallavalitsuse hallatav asutus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. juuni. 2019. a. Taotlus tuleb esitada SPOKU keskkonnas Saku Vallavalitsuse kodulehel või  vormikohaselt ja allkirjastatuna saadetuna aadressile saku@sakuvald.ee.  Info annely.suvi@sakuvald.ee tel: 5200100