« Tagasi

25. juunini saab taotleda raha uute huviringide käivitamiseks

Huviringi toetust saab taotleda 2019/2020. õppeaastal huvihariduse ja huvitegevuse läbiviimiseks 7–19-aastastele noortele Saku vallas. Toetusi saavad taotleda eraõiguslikud juriidilised isikud. Toetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas.

Taotlusi saab esitada Saku vallavalitsuse kodulehel e-teeninduse alamlehe kaudu SPOKU keskkonnas. 10. juunil kell 17 toimub Saku päevakeskuses infopäev, kus tutvustatakse põhjalikult nii toetuste saamise korda kui ka SPOKU keskkonda.