« Tagasi

1. september on mittetulundusliku tegevuse projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg

1. september on mittetulundusliku tegevuse projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg  

Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud.

Projekti tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.

Käesolevast taotlusvoorust on võimalik toetust taotleda tegevustele, mis viiakse ellu ajavahemikul 1. september 2019 kuni 31. märts 2020. Taotlusvooru eelarveline maht on vähemalt 10 988 eurot.

Kaasfinantseerimise toetust on võimalik taotleda jooksvalt. Kaasfinantseerimise toetus on valla kaasfinantseering teistest fondidest taotletavate kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks. Kaasfinantseerimise toetuse eelarveline maht 2019. aastal on 3 000 eurot ning toetust on võimlaik taotleda aasta lõpuni või kuni rahaliste vahendite lõppemiseni. 

Toetuse andmise kord ja taotlusvormid asuvad valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid

 

Taotlus tuleb esitada vastaval vormil, allkirjastatult ja tähtaegselt kas:

1) valla e-postile saku@sakuvald.ee;

2) tuua käsipostiga valla kantseleisse aadressil Teaduse 13, Saku vald või

3) saata postiga aadressil Saku Vallavalitsus, Teaduse 13, Saku vald 75501, Harjumaa

 

Info e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405.

Hele-Mall Kink
Arendusspetsialist