« Tagasi

1. august on arengukava ettpanekute esitamise tähtaeg

 

 

Saku valla arengukava 35+ eelnõule ettepanekute esitamise tähtaeg on 1. august k.a. Arengukava eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Ettepanekud arengukava muutmiseks või täiendamiseks tuleb esitada e-posti aadressile saku@sakuvald.ee või vallavalitsuse postiaadressil Teaduse 13, Saku alevik.

Saku valla arengukava uuendamiseks moodustati juhtrühm volikogu ja vallavalitsuse liikmetest, kes käisid koos viiel korral. Eraldi viidi läbi elanikkonna küsitlus, strateegiapäev ja traditsiooniline valla arenguseminar. Saku valla arengukava 2035+ eelnõu oli vallavolikogus esimesel lugemisel 20. juunil ja teisel lugemisel on septembrikuu istungil.