« Tagasi

Info Ukraina sõjapõgenikele eesti, vene, inglise ja ukraina keeles

Eesti riik pakub sõja eest siia tulnud Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele turvalist peatuspaika, haridust, tuge töö leidmisel ning erinevaid teenuseid. 

 • Ukraina kodanikuna on sul õigus Eestis viisavabalt viibida. Praegu on esmatähtis, et sõja eest põgenedes oleks sul turvaline koht, kus viibida.
 • Pärast Eestisse saabumist pöördu põgenike vastuvõtupunkti, mille kontaktid leiad dopomoga.ee.
 • Vastuvõtupunktis registreeritakse sinu viibimine Eestis, antakse isikukood, leitakse vajadusel ajutine elukoht ja jagatakse infot Eestis elamise, töötamise ja tervishoiu kohta.
 • Eestis kehtivad COVID-19 kontrollmeetmed.

Kõige olulisema info leiad dopomoga.ee või helistades 1247 (+372 600 1247)

Kui sa  ei ole Ukraina kodanik ega Ukrainas rahvusvahelise kaitse saaja, kuid elasid Ukrainas seaduslikult ja ei saa oma päritoluriiki tagasi pöörduda:

 • sa saad esitada Politsei- ja Piirivalveametile elamisloa taotluse või rahvusvahelise kaitse taotluse.  
 • sulle, kui kolmanda riigi kodanikule on tagatud esmatasandi vältimatu sotsiaal- ja arstiabi.

ISIKUKOOD

Isikukood on vajalik selleks, et Eesti riik saaks sind paremini aidata ning saaksid lähitulevikus ise paremini hakkama. Isikukoodi saamine ei taga Sulle automaatselt õigust tööle minna või riigilt toetusi saada. Selleks pead taotlema ajutist kaitset.

Isikukoodi taotlemiseks on kolm võimalust:

1) Taotle isikukood vastuvõtupunktist.

2) Taotle PPA teeninduses ajutine kaitse, millega koos saad ka isikukoodi.

3) Kui sul on juba olemas töökoht ja tööandja registreerib sinu lühiajalise töötamise, antakse sulle isikukood. Sel juhul eraldi ajutist kaitset taotlema ei pea.

AJUTINE KAITSE

Ajutine kaitse on aastane elamisluba, millega saad endale samad õigused nagu Eesti inimestel, näiteks minna tööle, omandada haridust ja õiguse sotsiaalteenustele.
Ajutise kaitse taotlemine ei ole kohustuslik ja seda ei pea tegema kohe.

Ajutist kaitset saad taotleda PPA teenindussaalis. Enne teenindusse minekut broneeri aeg broneering.politsei.ee. Võta kaasa pass, elamisluba, sünnitunnistus (ka muud perekonnasündmust tõendav dokument, nt abielutunnistus) või muu isikut tõendav dokument. Võimalusel täida ajutise kaitse taotlemise ankeet ja võta see teenindusse kaasa.

Ajutise kaitse ja elamisloa andmise otsus tehakse üldjuhul kohe pärast taotluse esitamist.Ajutist kaitset on võimalik pikendada, kui sõjaolukord Ukrainas jätkub.

Rohkem infot ajutise kaitse kohta leiad: dopomoga.ee

Tasuta internetiühendus, kaugtöövõimalused, raamatukogud

 • Eestis tegutseb üle 500 raamatukogu, kus saab kasutada tasuta internetti (WiFi), arvutitöökohti, printida, teha koopiaid.  Soovi korral saad raamatukogus teha ka interneti teel kaugtööd ja laenutada väljaandeid.
 • Raamatukogude töötajate käest saab küsida nõu asjaajamisel riigiga ja tuge Eesti ametkondade e-teenuste kasutamisel.

ARSTIABI

 • Tervisenõu saab inglise ja vene keeles perearsti nõuandeliinil 1220 (välismaa numbrilt helistades +372 634 6630). Vajadusel suunatakse sind edasi hädaabinumbrile 112.
 • Kui tunned, et soovid kellegagi rääkida ja vajad emotsionaalset tuge, helista ohvriabi kriisitelefonile 116 006. Sulle vastatakse inglise, vene või eesti keeles ööpäevaringselt. 
 • Eestis kehtivad COVID-19 kontrollimeetmed.

Ukraina sõjapõgenikele on tagatud vältimatu arstiabi ja vältimatu hambaravi, COVID-19 testimine ja vaktsineerimine, ravimiretseptide väljastamine.

Esmane tervisekontroll tehakse sulle vajadusel vastuvõtupunktis. Edasi suunatakse sind üldisesse tervisekontrolli, kus tehakse arstlik läbivaatus, nakkuskontrolli uuringud, vajadusel vaktsineeritakse ja kirjutatakse ravimiretsepte. 

Vajalikke tervishoiuteenuseid pakuvad perearstikeskused üle Eesti: https://haigekassa.ee/ukraina-sojapogenikele.

Ajutise kaitse saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud. Pärast elamisloa saamist saad taotleda ravikindlustust Eesti inimestega võrdsetel alustel. 

Ravikindlustusele on õigus näiteks üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval inimesel või töötukassas arvele võetud töötul. Ravikindlustatud on ka lapsed, rasedad, pensionärid, õpilased, üliõpilased jt inimesed vastavalt ravikindlustuse seaduse reeglitele.

Koolipsühholoogide tasuta nõuandeliin ukraina keeles
Koolipsühholoogide nõuandeliinilt saab abi ka ukraina keeles. Helistama on oodatud õpilased, lapsevanemad, haridustöötajad. Eesti keeles toimub nõustamine numbril 1226 tööpäeviti kl 16-20, vene keeles numbril 1227 teisipäeviti kl 16-20 ja ukraina keeles numbril 1227 kolmapäeviti kell 16-20. Palume seda infot jagada oma kooli ukrainakeelsete laste, õpetajate ja lapsevanemate seas. Info tugiliini kohta ukraina keeles.

TOETUSED JA HÜVITISED

Kui oled saanud ajutise kaitse, on sul õigus toimetulekutoetusele. Kui sul Eestis arvelduskontot ei ole, makstakse toetust sularahas või kantakse see sinu nõusolekul lähisugulase või tuttava pangakontole.  

Eesti pangakonto saamiseks mine pangakontorisse. Paljudes pankades on konto avamine tasuta. Suuremate pankade kontaktid:

_____________

INFO UKRAINA KEELES

INFO INGLISE KEELES

INFO VENE KEELES

_____________