11.01.18

Saku vald osutab tugiisikuteenust päevakeskuse kaudu. Teenuse saajateks on lapsed (põhiliselt haridusasutuses) ja lastega pered (peretöötaja kaudu).

TUGIISIK LAPSELE - puudega lapse abistamine haridusasutuses.

TUGIISIK PEREDELE (pereteenus) - lapsevanemate juhendamine ja jõustamine, mille tagajärjel paraneb lapse olukord. 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS