11.01.18

Sotsiaalnõustamisteenuse eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning isikute abistamine juba tekkinud probleemide lahendamisel.

Teenus on suunatud isikule, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas. Teenuse osutamise käigus teavitatakse isikut tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse isikuga koostöös lahendusi tema sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ja seega iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.

Teenust osutatakse isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Saku vald. Teenus on isikule tasuta ja teenuse saamiseks ei ole vaja dokumente esitada. Teenuse saamiseks palume pöörduda päevakeskuse sotsiaaltöö spetsialisti vastuvõtule esmaspäeviti kell 9-11 ja reedeti kell 9-11. Pikema kestvusega nõustamiste tarbeks lepitakse kokku mõlemale osapoolele sobiv aeg.  

Toimetaja: VICTORIA PARMAS