15.05.18

Sotsiaalkindlustusamet ja Saku vald pakuvad raske ja sügava puudega 0-17aastastele (k.a) sotsiaalteenuseid.

Sotsiaalkindlustusameti projekti raames pakutakse lapsehoiu- ja tugiisikuteenust ning toetava teenusena transporditeenust suure hooldusvajadusega puudega lastele. Kalendriaastas on teenuste mahuks kuni 4918 eurot ühe lapse kohta. See summa järgmisesse kalendriaastasse edasi ei kandu, lapsevanemale seda rahas välja ei maksta.

Saku vald saab kompenseerida riiklikest vahenditest erinevate toetavate sotsiaalteenuste osutamist, näiteks logopeedi-, lapsehoiu-, füsioteraapia-, psühholoogi-, muusikateraapia, loovteraapia, hobuteraapia vms teenust.

Teenuste taotlemiseks tuleb pöörduda Saku Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistusse, kus selgitatakse teenuste saamise tingimusi ja korda, lisarahastamise võimalusi ning hinnatakse iga lapse individuaalset teenusevajadust ja koostatakse lapsele juhtumiplaani. Vallavalitsuse töötajal on õigus küsida taotlejalt täiendavaid dokumente (rehabilitatsiooniplaani, haridusasutuses koostatud arenduskava) ja vestelda lapsele oluliste võrgustikuliikmetega.

Palume Saku valla raske ja sügava puudega laste vanematel võtta ühendust vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse lastekaitsespetsialisti Anu Mesilaga (tel 671 2401, anu.mesila@sakuvald.ee), et leida just teie lapsele vajalik abi ja sobivad teenused.

Toimetaja: VICTORIA PARMAS