11.01.18

Teenuse eesmärgiks on võimaldada klientidele parim võimalik toimetulek tavapärasele sarnases keskkonnas ja aktiivne osavõtt ühiskondlikust elust, edendades ja säilitades suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsuse, pakkudes eesmärgistatud ja mõtestatud tegevust läbi kultuurilise vabaaja veetmise. Teenus sisaldab klientide aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist ja igapäevaste toimetulekuoskuste ja tegevusvõime arendamist läbi erinevate  individuaal- ja rühmategevuste.

  • Igapäevaselt on võimalik käia lugemas värskeid ajalehti ja ajakirju, vaadata televiisorit ja kasutada internetti
  • Huviringides osalemine on meie klientidele tasuta
  • Huviringide tegevus toimub nädalaplaani alusel
  • Huviringide tegevusest saab põhjalikumat infot telefonil 604 1731
  • Vabaaja üritused ja ühiskülastused toimuvad aastaringselt. Jälgige infot!
Toimetaja: VICTORIA PARMAS