Saku Vallavalitsus 

Reg. nr  75019738

Teaduse 1, 75501 Saku Harjumaa
Pank: Swedbank  EE862200001120079664

Telefon 671 2431
Fax: 671 2433
E-post: saku@sakuvald.ee

Lahtioleku ajad:

E, T, N  8.00-17.00
K  8.00-19.00
R  8.00-14.00

 
 
Vallavanem
Tiit Vahenõmm
Tel +372 671 2444
Teaduse 1,  kab 202
Vastuvõtuaeg K 15-19
 
 
Peaspetsialist
Tel +372 671 2435
Teaduse 1,  kab 207
 
Toimetaja- kujundaja
Tel +372 671 2425
Teaduse 1,  kab 207
 

Vallasekretär
Siiri Raagmets
siiri.raagmets@sakuvald.ee
Tel +372 671 2430
Teaduse 1,  kab 202
Vastuvõtuaeg K 15-19
Ametijuhend

Vallasekretäri abi- perekonnaseisuametnik
Kristi Jõeleht
kristi.joeleht@sakuvald.ee
Tel +372 671 2432
Teaduse 1,  kab 214
Ametijuhend

Jurist
Ülo Lohk
ylo.lohk@sakuvald.ee
Tel +372 671 2431
Teaduse 1,  kab 214
Ametijuhend

Perekonnaseisuametnik- personalispetsialist
Anneli Sulin
anneli.sulin@sakuvald.ee
Tel +372 671 2429
Teaduse 1,  kab 214
Ametijuhend

Sekretär
Pille Sasmin
pille.sasmin@sakuvald.ee
Tel +372 671 2431
Teaduse 1,  kab 202
Ametijuhend

Sekretär
Chris Stroom
chris.stroom@sakuvald.ee
Tel +372 671 2447
Teaduse 1,  kab 202
Ametijuhend

Sekretär
Krista Lord
krista.lord@sakuvald.ee
Tel +372 671 2408
Teaduse 1,  kab 202
Ametijuhend

Volikogu sekretär
Katre Ulmas
katre.ulmas@sakuvald.ee
 

Finantsteenistuse juht
Tel +372 671 2411
Teaduse 1,  kab 218
 
Pearaamatupidaja
Tel +372 671 2414
Teaduse 1,  kab 219
Vanemraamatupidaja
Tel +372 671 2413
Teaduse 1, kab 219
Raamatupidaja- kassapidaja
Tel +372 671 2417
Teaduse 1,  kab 219
 
Arendusspetsialist
Tel +372 671 2405
Teaduse 1,  kab 219
Vastuvõtuaeg K 15-19

 

Palume esitada ehitusalased teatised ja taotlused Saku Vallavalitsusele elektroonselt Ehitisregistri (EHR-i) kaudu.

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 26 lõikele 5 kohaldatakse alates 2016. aasta 1. aprillist ehitusseadustiku sätteid pädevale asutusele dokumentide elektrooniliselt EHRi kaudu esitamisele, lubade menetlemisele EHRis ja lubade väljastamisele EHRis. Tänaseks on kõikidel EHR-i kasutajatel olnud võimalus sellega töötada juba ligikaudu kaheksa kuud.

Toimingupiirangu kohandamata jätmine
Saku Vallavalitsus ei kohalda korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lg 3 p 4 alusel Saku Vallavalitsuse arhitekt Leho Vilu suhtes KVS § 11 lg 1 p 1 nimetatud toimingupiirangut projekteerimistingimuste PT-118-15 määramisel Leho Viluga seotud isiku kinnistule, kuna ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

 

Majandusteenistuse juht
Virko Kolks
virko.kolks@sakuvald.ee
Tel +372 671 2406
Teaduse 1,  kab 204
Ametijuhend 
Vastuvõtuaeg  K 15-19

Taristuinsener
Toivo Alasoo
toivo.alasoo@sakuvald.ee
Tel +372 671 2410
Teaduse 1,  kab 203
Ametijuhend
Vastuvõtuaeg  K 15-19

Vallamajanduse insener
Siim Rõõmus
siim.roomus@sakuvald.ee
Tel +372 671 2407
Teaduse 1,  kab 203
Ametijuhend
Vastuvõtuaeg K 15-19

IT spetsialist
Juhani Lipso
juhani.lipso@sakuvald.ee
Tel +372 671 2410
Teaduse 1,  kab 206
Ametijuhend

Haldusspetsialist
Marko Kibuspuu
marko.kibuspuu@sakuvald.ee
Tel +372 671 9235
Kurtna, Kurtna tee 50
Saku, Teaduse 1,  kab 204
Ametijuhend


Haldusspetsialist
Juta Tarvis
juta.tarvis@sakuvald.ee
Tel +372 672 8720
Teaduse 14
Ametijuhend

Vallaaednik
Joel Villem
joel.villem@sakuvald.ee
Tel +372 671 2436
Teaduse 1,  kab 210
Ametijuhend
Vastuvõtuaeg  K 15-19

Ehitus- ja planeerimisteenistuse juht
Tel +372 671 2422
Teaduse 1,  kab 208
Vastuvõtuaeg   K 15-19


Keskkonnaspetsialist
Maigi Tenisson
maigi.tenisson@sakuvald.ee
Tel +372 671 2421
Teaduse 1, kab 212
Ametijuhend
Vastuvõtuaeg E 9-12, K 15-19


Keskkonnakaitse inspektor
Kerli Laur
kerli.laur@sakuvald.ee
Tel +372 671 2427; 51 987 901
Teaduse 1, kab 210
Ametijuhend
Vastuvõtuaeg E 9-12, K 15-19
 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse juht
 
 

Hariduse peaspetsialist
Tel +372 671 2415
Teaduse 1,  kab 220
Vastuvõtuaeg   K 15-19
 
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse juht

Sotsiaalhoolekande peaspetsialist
Eike Hunt
eike.hunt@sakuvald.ee
Tel +372 671 2401
Teaduse 1,  kab 217
Ametijuhend
Vastuvõtuaeg  K 9-12,  14-19
 
Sotsiaalhoolekande spetsialist
Tel +372 671 2402
Teaduse 1,  kab 217
Vastuvõtuaeg  E 9-12, 14-17; K 9-12,  14-19
Vastuvõtt Kiisa Rahvamajas iga kuu teisel neljapäeval kell 10-12
 
Lastekaitse peaspetsialist
Tel +372 671 2428
Teaduse 1,  kab 217
Vastuvõtuaeg  E 9-12, 14-17; K 9-12, 14-19
 
Lastekaitsespetsialist
Tel +372 671 2439
Teaduse 1,  kab 217
Vastuvõtuaeg  E 9-12, 14-17; K 9-12, 14-19
 
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse juht
 
 
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist
Tel +372 671 2449
Teaduse 1,  kab 220
Vastuvõtuaeg K 15-19