11.01.18

Invatransporditeenust osutatakse 7-kohalise tõstukiga invabussiga. Teenust osutatakse raske ja sügava puudega või halvenenud liikumisvõimega isikule, kes ei ole võimeline koos saatjaga kasutama ühistransporti, sõiduks:

  • väljaspool valda asuvasse ravi- või hoolekandeasutusse
  • rehabilitatsiooniasutusse ja koju tagasi
  • Saku valla piires asuvasse õppe-, ravi- või hoolekandeasutusse.

Kolm korda nädalas transporditakse marsruudil Saku-Tõdva-Lokuti-Kiisa-Kurtna-Saku ja Saku –Jälgimäe- Saku kuni 14 inimest  4-5 tunniks päevakeskusesse.

Valla piires on eritransport tasuta. Väljapoole valda ühes suunas vastavalt tsooni maksumusele:
I tsoon (kuni 20 km)   - 0,64 €
II tsoon  (kuni 50 km) - 1,28 €
III tsoon (kuni 120 km) - 3,20 €
IV tsoon (üle 120 km)  - 6,39 €
Ooteaeg 3,20 € tund.

Sotsiaaltransporditeenuse esmakordsel taotlemisel tuleb esitada Saku vallavalitsusele vormikohane taotlus, milles tuuakse ära asjaolud, mis takistavad ühistranspordi kasutamist. 

Sõidutellimus tuleb esitada Saku päevakeskusele: - 3 tööpäeva (valla ja maakonna piires sõitudeks), 7 tööpäeva (väljapoole maakonda sõitudeks) tel 604 1731 või otse siit: SÕIDUTELLIMUS.

Kui isik mingil põhjusel ei soovi kokkulepitud ajal teenust saada, peab ta sellest Saku päevakeskust võimalusel kohe või vähemalt 1 päev ette teavitama. Saku päevakeskus võib jätta teenuse osutamata, kui soovitud ajal ei ole vaba transporti, teavitades sellestest vähemalt 2 tööpäeva ette.

Toimetaja: VICTORIA PARMAS