28.04.14

Saku valla abi- ja infotelefon 1345

e-post 1345@112.ee

 

Saku valla abi- ja infotelefoni teenust osutab lepingujärgselt Häirekeskuse infovahendusteenistus, kes tegeleb järgmiste probleemide vahendamisega:

 • ehitus- ja remonditööd;
 • elektritööd;
 • gaasilekked ja -avariid;
 • haljastustööd;
 • kanalisatsiooni- ja veetrassid;
 • keskkonnaprobleemid;
 • koerad-kassid-linnud;
 • koristustööd;
 • küttesüsteemid;
 • liftid;
 • liikluskorraldus;
 • vallainfo;
 • matuseteenused;
 • ohtlikud jäätmed;
 • prügivedu;
 • rahurikkumine;
 • reklaamiga seonduv;
 • sotsiaal- ja tervishoiualane abi;
 • teede remont;
 • transpordialased probleemid;
 • tänavavalgustus;
 • valve;
 • tuleohutus;
 • veterinaaria;
 • santehnilised tööd;
 • kodumasinate remont;
 • klaasimistööd;
 • kontaktid eriolukorras.

 

Saku valla abi- ja infotelefon 1345 töötab 24 tundi ööpäevas, helistamine maksab vastavalt telefoni operaatorfirma tariifidele (mobiiltelefonilt helistades on kõneteenusnumbrile helistamise tavahind (0,23 EURO senti), lauatelefonilt helistades tuleb tasuda vastava operaatori teenuspaketipõhine hind).

 

Abitelefoni operaator võtab vastu teate, analüüsib probleemi sisu ja edastab selle kompetentsele ametkonnale/asutusele või ühendab kliendi tema probleemi lahendava ametkonna/asutusega. Iga probleem klassifitseeritakse vastavalt selle olemusele ja salvestatakse andmebaasi koos sisukokkuvõttega.

Abitelefoni tähtsaim eesmärk on abistada elanikke nende eluolu puudutavates küsimustes.

Toimetaja: VICTORIA PARMAS