« Tagasi

Rail Baltica trassi raietööd jõuavad Saku rabametsa ja Kurtna metsadesse

Saku aleviku servas on algamas raadamistööd* Rail Baltica raudteetrassi jaoks. Kaks suuremat metsaala, kus töid tehakse, on Saku rabametsas ja 2023. aastal ehitatud Kurtna ning Tagadi viaduktide juures. Raudtee tarvis rajatava koridori jaoks tehakse raadamist 35 hektaril.

Tööd peavad olema tehtud käesoleva aasta pesitsusperioodi alguseks. See tähendab, et töödega alustatakse esimesel võimalusel.

Saku rabametsa raiutav raudteetrass ristub Saku suusaradadega, mistõttu on mingil hetkel häiritud metsa läbivate suusaradade kasutamine. Plaanide kohaselt peaks raietöödega jõudma spordiradade piirkonda märtsi alguses, kuid Eesti heitlikest ilmaoludest tulenevalt võivad plaanid oluliselt muutuda ja tööd võivad alata ka varem. Seetõttu on soovitav kõigil suusaradade kasutajatel enne Saku 3,5 km, 6,5 km ja 7,5 km pikkustele suusaradadele liikumist uurida Eesti Terviseradade kodulehelt (https://terviserajad.ee/rajad/saku-terviserada/) operatiivinfot, kas rajad on hetkel kasutatavad.

Kurtnas häirivad raadamistööd kooli taga Koosi oja juurest algava metsaraja kasutamist.

Turvalisuse kaalutlustel palun vältida raietööde alal liikumist ning hoida eemale metsas töötavatest masinatest.

Raadamistöid teeb RMK riigimetsa territooriumil Transpordiameti tellimusel.

*Raadamine on raie, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul otstarbel, kui metsa majandamiseks.

Jaan Schults

RMK Metsaosakond

Lääne-Harjumaa metsaülem