« Tagasi

Saku valla asutuste tööst 23.-29. märtsil

Ka järgmisel nädalal on kõik Saku valla lasteaiad avatud ning koolid, muusikakool, noortekeskus, spordikeskus ja kultuurikeskus suletud.
1. Lasteaedades viibivad lapsed vaid oma rühmades, ujumis- ja võimlemistunde ei toimu. Jätkuvalt on aga lapsevanematele palve, kellel vähegi võimalik, jätta lapsed koju;
2. tagatud on valmisolek pakkuda ööpäevaringset lastehoidu esialgu Saku lasteaias Päikesekild. Vajadusel kaasatakse Saku lasteaed Terake;
3. kuna vallavalitsus on palunud lapsevanematel võimalusel lapsi 16.-27. märtsini lasteaedadesse mitte tuua, siis ka kohatasu lasteaedades perioodi 16.-20. märts eest maksma ei pea. Perioodil 23.-31. märts rakendatakse kohatasu vastavalt kohal käidud päevade eest;
4. lapsehoidude kohatasude puhul rakendatakse võrdse kohtlemise printsiipi sarnaselt valla lasteasutusega. Kui laps sel perioodil lapsehoius ei käi, siis kohatasu maksma ei pea ja vastav kulu kompenseeritakse lastehoiule;
5. muusikakooli puhul tuleb maksta 16.-31. märtsi eest vaid pool õppetasust.
Olukorda hinnatakse vastavalt vajadusele ning otsused asutuste töökorralduse ja kohatasu osas vaadatakse üle uuesti igal reedel.