« Tagasi

Kui maamaksuteate andmed ei ole õiged

Kui saad maamaksuteate, kus andmed ei ole õiged või on tasutav summa suurem kui tavaliselt,  pöördu Saku vallavalitsuse maakorraldusspetsialisti Maie Lipso poole maie.lipso@sakuvald.ee või tel 671 2423.

Maksu- ja tolliamet kirjutab oma teates, et rahvastikuregistri aadresside uuendamise x-tee lahenduse ja maa-ameti maamaksu infosüsteemi vahelise tõrke tõttu ei jõudud kõik andmed maksu- ja tolliametisse veatult. "Kui saad maamaksuteate, kus andmed ei ole õiged või on tasutav summa suurem kui tavaliselt, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes teeb parandused ja esitab meile õiged andmed. Seejärel tühistab MTA eelneva maksunõude ja saadab uue korrektse maksuteate. Palume ebamugavuste pärast vabandust!" kirjutab maksu- ja tolliamet.