« Tagasi

HOLMERi auhinnale oodatakse tublide omavalitsustegelaste kandidaate

Harjumaa Omavalitsuste Liit ootab ettepanekuid Harjumaa teenetemärkide ja HOLMER`ite andmiseks 2019. aastal.

 

Igal isikul ja asutusel on õigus teha ettepanek Harju maakonna teenetemärgi andmiseks. Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaega ja teene kirjeldust (vt teenetemärgi taotlusvormi, kättesaadav http://hol.ee/361).

 

HOLMER'ile võivad kandideerida kõik Harjumaal statuudikohasel töökohal vähemalt aasta töötanud isikud. Kandidaate saavad üles seada Harjumaa omavalitsuste volikogude ja HOL volikogu liikmed, linna/vallavalitsuste (ametiasutustena) ja HOL büroo ametnikud/töötajad ning omavalitsuste hallatavate asutuste juhid ja teiste omavalitsuste konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete juhid. Üks isik võib esitada ühe kandidaadi. Kandidaat tuleb esitada taotlusvormil, mis on kättesaadav HOL veebilehel http://hol.ee/tunnustusauhind-holmer-363 ja peab sisaldama võimalikult täpset põhjendust, miks antud kandidaat on esitatud ja kandidaadi CV.

 

HOLMER on Harjumaa Omavalitsuste Liidu iga-aastane tunnustusauhind, mida antakse välja kahes kategoorias:

 

Suur HOLMER - antakse välja omavalitsuse volikogu esimehele, linnapeale/vallavanemale, HOL juhatuse liikmele ja HOL tegevaparaadi juhile teenete eest konkreetse valla/linna, omavalitsuse või maakonna koostöö arendamisel. Suuri HOLMER'eid antakse välja igal aastal üks.

 

Väike HOLMER - antakse välja omavalitsuse volikogu liikmele, linnavalitsuse/vallavalitsuse (ametiasutusena) ja HOL büroo teenistujatele/töötajale teenete eest konkreetse valla/linna haridus,- kultuuri-, sotsiaal-, rahandus-, ehitus-, majandus- ja keskkonna valdkonnas või omavalituste koostöö arendamisel. Väikeseid HOLMER'eid antakse välja igal aastal kaks.

 

Harju maakonna teenetemärgi ja HOLMERi andmiseks saab ettepanekuid esitada HOL postiaadressil Sirge tn 2, Tallinn 10618 või e-posti aadressil info@hol.ee kuni 11.11.2019. Esitatud kandidaatide seast teeb valiku omavalitsuste liidu juhatus.

 

Teenetemärgid ja HOLMER`id annab Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees üle 30. detsembril 2019 Rahvusooperis Estonia toimuval traditsioonilisel aastalõpu vastuvõtul.

 

Teenetemärke annetatakse maakonnas aastast 1996. Kokku on välja antud 90 maakonna teenetemärki.

2018. aastal pälvisid teenetemärgid:

 

Teenetemärgi nr ja aasta

Nimi

Teenete kirjeldus

Nr 90

2018

Rein Suppi

Harjumaa spordielu korraldamise eest 40 aasta kestel

Nr 89

2018

Margus Viigimaa

Tervislike eluviiside propageerimise eest ning südame tervist väärtustavate

üleriigiliste ja maakondlike konverentside organiseerimise eest

Nr 88

2018

Linda Pihu

Rahvakultuuri edendamise eest

Nr 87

2018

Kaupo Rätsepp

Suure panuse eest omavalitsuste arendamisel, samuti haldusreformi

ettevalmistamisel ja teostamise aegsel maakonna juhtimisel ning omavalitsuste

koostöö korraldamisel

Nr 86

2018

Andres Laisk

Aktiivse haldusreformi propageerimise ja omavalitsuste vabatahtliku

ühinemisprotsessi lõpule viimise eest

Nr 85

2018

Demis Voss

Pikaajalise panuse eest Harju maakonna ettevõtluse ja kolmanda sektori nõustamisel ning maakondliku koostöövõrgustiku arendamisel.

Nr 84

2018

Aule Kikas

Aktiivse kogukondliku tegevuse, ühisürituste korraldamise ja vabakonna

tegevuses osalemise kaudu maakonna arengusse panustamise eest

 

HOLMERi laureaadid 2018. aastal:

 

 

Nimi

Teenete kirjeldus

Suur HOLMER

Mart Võrklaev (Rae vallavanem)

Suure omavalitsuse juht, mitmete maakondlike, vabariiklike organisatsioonide nõukogu ja juhatuste liige. Tema poolt juhitava valla kiire kasv ei lase valla juhtimisel iial tekkida tunnet, et kõik planeeritu on valmis ja saavutatud. See vald on mitmel aastal tunnistatud Eesti võimakamaks omavalitsuseks.

Väike HOLMER

Ardo Niinre (Kiili, Rae ja Raasiku valla kultuuritöötaja)

Ajaloolane, ühiskonnaõpetaja, muinsuskaitsja, kultuuri- ja haridusjuht, olnud vallavanem, Kaitseliitlane. Tema teeneid ja oskusi on aastakümnete jooksul vajanud Kiili, Rae ja Raasiku vald. Täna on ta tagasi Kiili vallas.

Väike HOLMER

Ruth Jürisalu (HOLi kultuurinõunik)

Töötanud üle 20 aasta  Harju maakonnas. Välja arvatud üks aasta, kui ta töötas Soome riigis kus vajati tema oskusi laste laulufestivali korraldamisel. Maakonnas tuntakse teda eelkõige laulu- ja tantsupidude korraldajana.