« Tagasi

MTT komisjon ootab endi sekka uut liiget

Kandideeri Saku valla mittetulundusliku tegevuse projektide hindamiskomisjoni liikmeks! 

Komisjoni liikmed hindavad kaks korda aastas mittetulundusliku tegevuse toetusfondi laekunud projektitaotlusi. Komisjon lähtub oma töös mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korrast ja selle lisas olevast hindamismetoodikast.

Kandideerimisel tuleb esitada oma nimi, kontaktid (telefon, e-post) ja lühitutvustus (seos Saku valla ja spordi-, kultuuri-, külaliikumise või mõne muu mittetulundusliku valdkonnaga).

Sooviavaldus esitada hiljemalt 1. detsembriks 2019 e-postile saku@sakuvald.ee.

Info: Hele-Mall Kink, arendusspetsialist tel 6712405, 528 7877 või e-post helemall.kink@sakuvald.ee