« Tagasi

Algasid ÜVK tööd Metsanurme-Kasemetsa piirkonnas

Alanud on Saku valla lõunaosa ÜVK ehitustööd. Ehitus on lahti läinud Metsanurme-Kasemetsa piirkonnas, kus AS Merko Infra alustas Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsiooni magistraaltorustike ehitust. Esimesteks töödeks on Saku-Tõdva mnt ja Kasemetsa tee hülsstorude paigaldus ja kergliiklustee aluste survetorude ehitus, lisaks veetoru paigaldus Uusmäe tänaval Sakus. Magistraaltorustikud valmivad eeldatavasti 2020. a kevadeks. KOgu projekt peab valmis olema 2021. aasta suve lõpuks. Seniks palume vallaelanikelt kannatlikkust ja mõistvat suhtumist!