« Tagasi

Jaapani sõprade klubi asutamine

Kolmapäeval, 12 juunil kell 17.30 toimub Saku Gümnaasiumi 4. korruse auditooriumis
Saku valla Jaapani (Saku linna) Sõprade Klubi asutamiskoosolek.

Päevakorras:
1. Jaapani Saku linna ja Saku valla 1. mail 2019. a sõlmitud sõsarlinnade lepingust.
Ettekandja: Saku vallavanem Marti Rehemaa
2. Saku valla Jaapani Sõprade Klubi põhikiri ja selle vastuvõtmine.
Ettekandja: Saku vallavolikogu liige Ivar Raig
3. Saku valla Jaapani Sõprade Klubi tegevuskava arutamine ja juhatuse valimine.
Sõna saavad võtta kõik koosolekul osalejad.

Ivar Raig,
Saku valla Jaapani Sõprade Klubi algatusgrupi liige
P.s.
Mitteosalemisest asutamiskoosolekul ja huvist klubi vastu palun teatada telefonil: 5695 5637