« Tagasi

Vallavalitsus lõpetas töösuhte toitlustusteenistuse juhiga

Alates tänasest on lõpetatud töösuhe Saku vallavalitsuse toitlustusteenistuse juhiga. Alates esmaspäevast töötavad Päikesekillu lasteaia keskusköögis inimesed, kes ka varem meie lastele toitu on valmistanud. Esmaspäeva hommikul koguneme kõigi asjaomastega senitoimunust kokkuvõtet ja edasisi üksikasju kokku leppima.

 

Kokkuvõttes taandub kõik siiski inimestele, nende vahelistele suhetele ja oskusele meeskonnana ühise eesmärgi nimel koostööd teha. Kahjuks läksid inimsuhted uue juhi tulekuga Päikesekillu köögis sassi ja pikka aega head tööd teinud võtmeisikud lahkusid köögist.

Järgnes periood, kus on olnud keeruline leida püsivat personali. Saime tunda koka käekirja, kes ei suutnud nõutud kvaliteediga toitu valmistada. Tema tööaeg jäi küll lühikeseks, kuid selle aja jooksul väljastati köögist toidu asemel mitmel korral tehnoloogilist praaki. Laste, lapsevanemate ja õpetajate pahameel on õigustatud. Vahepeal on pidevalt otsitud olukorrale mõistlikku ja toimivat lahendust.

17. jaanuaril toimunud koosolekul toidu valmistaja, lasteaedade juhtide, hoolekogu ja vallavalitsuse esindajatega lepiti kokku üksikasjalik plaan probleemide lahendamiseks. Seda perioodil, kus köök ei olnud komplekteeritud vajaliku hulga personaliga. Kokkuleppe üheks osaks oli kahenädalane kindel menüü, mis lastele kogemuste järgi meeldib ja ei sisalda uue menüüga katsetusi.

Ühtlasi lepiti kokku tagasiside süsteem, kus mõlema lasteaia kõikides rühmades täideti iga päev ja iga söögikorra kohta tagasisideleht. Seal on iga toidukorra kohta kohal olnud laste arv ja toidu nimetus. Edasi järgnevad küsimused kas kõhud said täis, kas toit oli hea, kas toit oli väga hea, kui palju läks prügikasti ja oli ka kommenteerimise võimalus. Eelmiseks reedeks (1.02.2019) ehk kahe nädala jooksul kogutud tagasiside põhjal võime öelda, et mõlemast lasteaiast on olnud hinnang toidule valdavalt hea.

Ühte kokkuleppe punkti, et mistahes põhjusel ebaõnnestunud toit köögist välja ei lähe, ei suudetud kahjuks täita (viimati 4.02 ja 6.02). See, mis juhtus esmaspäevase (4.02) ootega, oli kahetsusväärne õnnetus, pigem köögitöötaja teadmatus. Toitlustusteenistuse juht on meeskonna nimel vabandanud ja tunnistanud vigu. Samuti on ta kirjutanud juhtunu kohta selgituse. Konkreetselt oli kõnealuse toidu puhul tegemist kohupiimaga, milles želatiin tükki läks. Paljudel piltidel nähtud ollus on kohupiimast välja korjatud želatiini tükid.

Ka rühmadesse väljastatud toidu kogustega on kohati asjad paigast ära olnud. Samuti ei ole köök suutnud alati rahuldavalt täita nõuet, et ebaõnnestunud toidu asemel väljastatakse koheselt asendus toit (näiteks müsli ja helbed). Need loetletud põhjused on ka need, miks töösuhe toitlustusteenistuse juhiga lõpetati ja miks otsime teenistusele uut juhti.

Paljud meist - lapsevanemad, hoolekogude liikmed, lasteaia õpetajad ja vallavalitsuse ametnikud on viimastel nädalatel kulutanud kümneid tunde toitlustusteemaga tegelemiseks. Sel ajal on väga suur abi olnud Päikesekillu lapsevanematest ja hoolekogu liikmetest, lasteaia õpetajatest, juhatajatest ning õpetajaabidest, kes on olnud südamega olukorra parandamise juures.

Aitäh kõigile, kes on muretsenud ja kaasa mõelnud!