« Tagasi

Kutse Saku valla strateegiapäevale

Kõik vallaelanikud on oodatud Saku valla strateegiapäevale, mis toimub kolmapäeval, 20.
veebruaril kell 16.00–19.15 Kurtna Koolis (Kurtna tee 50, Kurtna küla).
Strateegiapäeval on kõigil soovijatel võimalik kaasa rääkida, milliseks peaks Saku vald tulevikus kujunema. Antakse ülevaade valla lähteolukorrast, tutvustatakse valla
ruumilise arengu põhimõtteid ja arutletakse üheskoos tulevikuvisiooni ning eesmärkide üle.
Hea ettevalmistatuse tagamiseks palume kindlasti hiljemalt reedeks,15.veebruariks registreeruda veebiaadressil www.bit.do/strateegia.

Käimas on Saku valla arengukava uuendamine, et analüüsida suundumusi ja püstitada eesmärgid järgnevateks aastateks. Kohaliku omavalitsuse arengukava on kogukondlik kokkulepe, millises suunas järgmistel aastatel liigutakse, mida tehakse ja
mida mitte. Arengukava roll on määratleda pikaajaline visioon ja viisid selle saavutamiseks (eesmärgid ning tegevused). Selle koostamisel on elanikel täita väga
oluline roll – anda teada, kui rahul praeguse olukorraga ollakse ja mis vajaks tingimata muutmist.

Lisainfot saab e-posti aadressilt jaan.urb@cumulus.ee.