« Tagasi

MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 aasta I taotlusvoor on avatud 12-18 veebruaril

MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 aasta I taotlusvoor on avatud 12-18 veebruaril.

Avatud meede:

 

Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine

Meetme eelarve 139 714,89 sh tegevusgrupi koostööprojektideks 20 000 eurot

Ühisprojekti tegevustena toetatakse:

  • Spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist;
  • Seltsitegevuse korraldamist;
  • Tegevuste läbiviimiseks vajaliku inventari soetamist;
  • Õppeprogrammide, - reiside ja koolituste läbi viimine ning koostöö;
  • Materjalide koostamist ja publitseerimist

Teadmussiirde projekti tegevustena toetatakse:

Koolitus- ja teavitustegevusi tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks. Tegevuste elluviijal peab olema asjakohane suutlikkus personali kvalifikatsiooni ja korrapärase koolituse näol.

Projektid esitatakse läbi PRIA uue iseteeninduskeskkonda: e-pria.ee

Meetme kirjeldus ning taotlemiseks vajalik info kodulehel www.4kogu.ee rubriigis TAOTLEJALE.

Info ja nõustamine:

Jako Jaagu, NVK koordinaator tel: 523 0969, e-post: jako@4kogu.ee

Annika Jõks, NVK tegevjuht, tel 518 7480, e-post info@4kogu.ee