Sünnitoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetus 2019. aastal sündinud lapsele.

Sünnitoetust on õigus saada lapse ja lapsendatud lapse vanemal, kui vanema elukohana on lapse sünni aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris registreeritud Saku vald ning vastsündinu on registreeritud Saku valda. Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud määras, kui mõlemate vanemate aadress on rahvastikuregistris lapse sünni aasta 1. jaanuari seisuga Saku vald. Kui sellele tingimusele vastab vaid üks vanem, siis on õigus saada pool toetust. Üksikvanemale makstakse toetus täies määras. Sünnitoetus on 320 eurot. Sünnitoetus määratakse lapse sünni päeval või lapsendamise kohtulahendi jõustumise päeval kehtinud määras.

 

Toetust on õigus taotleda 6 kuu jooksul alates lapse sünnist või lapsendamise kohtulahendi jõustumisest. Lapsendamise korral ei ole vanemal sünnitoetusele õigust, kui lapsendatud on abikaasa laps või lapsendatud lapse eest on vallavalitsus varem sünnitoetust maksnud.

 

 

Sünnitoetus 2020. aastal sündinud lapsele.

Sünnitoetust on õigus saada lapse ja lapsendatud lapse vanemal, kui vanema elukoht on lapse sünni aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saku vallas ning vastsündinu on registreeritud Saku valda. Sünnitoetus makstakse kahes osas. Esimene osa toetusest pärast lapse sündi. Teine osa toetusest pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et lapse ja tema vanema elukoht rahvastikuregistris on lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga Saku vallas.

 

Toetuse esimene osa makstakse vallavalitsuse kehtestatud määras, kui mõlema vanema elukoht on rahvastikuregistris lapse sünni aasta 1. jaanuari seisuga Saku vald. Kui sellele tingimusele vastab vaid üks vanem, siis on õigus saada pool toetust. Toetuse teine osa makstakse vallavalitsuse kehtestatud määras, kui lapse ja tema mõlema vanema elukoht on rahvastikuregistris lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga Saku vald. Kui sellele tingimusele vastab vaid üks vanem, siis on õigus saada pool toetust.  Üksikvanemale makstakse toetus täies määras. Sünnitoetuse esimene osa on 300 eurot ja teine osa 200 eurot. Sünnitoetus määratakse lapse sünni päeval või lapsendamise kohtulahendi jõustumise päeval kehtinud määras.

 

Toetust on õigus taotleda 6 kuu jooksul alates lapse sünnist või lapsendamise kohtulahendi jõustumisest. Lapsendamise korral ei ole vanemal sünnitoetusele õigust, kui lapsendatud on abikaasa laps või lapsendatud lapse eest on vallavalitsus varem sünnitoetust maksnud.

Kestvus:

Otsuse toetuse maksmise kohta teeb Saku Vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse saabumist. Kui taotlus jäetakse rahuldamata, teavitatakse sellest taotlejat viie tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Sotsiaalhoolekande spetsialist Anne Moses, anne.moses@sakuvald.ee, tel 671 2402

Sotsiaalhoolekande teenistuse juht Eike Hunt, eike.hunt@sakuvald.ee, tel 671 2445

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saku valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saku vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal või arvutis ning tooge Saku vallamajja aadressile Teaduse 13 või saatke aadressil saku@sakuvald.ee. Blanketi saab sellelt lehelt või Saku vallamajast. 

Vastuvõtuajad: E 9-12 ja 14-17, K 9-12 ja 14-18 (lõuna 13-14).

Vajaminevad
dokumendid:

Vallamajas taotledes esitada isikut tõendav dokument

Viide:

Sünnitoetuse avaldus doc-fail