Ettevõtted Saku vallas

Saku valla ettevõtteid on võimalik leida kasutades Telemedia teenust.
Majandustegevuse registri koduleheküljelt  leiate erinõuetega tegevusaladel registreeritud ettevõtjad.

Oma ettevõtte info avaldamiseks vallavalitsuse kodulehel palun saata aadressile annika.kubja@sakuvald.ee või saku@sakuvald.ee järgmised andmed:

  •     ettevõtte nimi

  •     tegevusalad

  •     aadress

  •     kodulehekülg (selle olemasolul)

  •     kontaktnumbrid