6.10.22

Sisukord

Biojäätmete liigiti kogumine ja biojäätmete kompostimine
Saku valla jäätmehoolduseeskirja nõuded
Biojäätmete kompostimine kiirkompostris
Biojäätmete kompostimine kompostimisaunas (lahtine ja kinnine kompostimine)
Kompostimise õppevideod
Biojäätmete üleandmine jäätmekäitlejale (kogumismahutiga)

___________________

Biojäätmete liigiti kogumine ja biojäätmete kompostimine

Biojäätmeid on oluline eraldi koguda, kuna neist on võimalik toota näiteks komposti ning seeläbi suunata toitained tagasi ringlusse. Biojäätmete ringlussevõtt aitab vähendada jäätmete ladestamisel tekkivaid kasvuhoonegaase, biojäätmete eraldamisel olmejäätmetest suureneb ka teiste jäätmete ringlusse suunamise võimalus.

Alates 2023. a. lõpust on kõikjal Eestis kohustus tekkekohal biojäätmete liigiti kogumine ning nende kompostimine või jäätmevedajale üle andmine

Saku valla jäätmehoolduseeskirja § 25 nõuded:

(7) Biojäätmete kompostimisel tuleb tagada, et toimiksid aeroobsed lagunemisprotsessid. Korrastamata, roiskuva, haisva, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja inimese tervisele ohtliku ja mitte sobivasse kohta rajatud kompostimiskoha peab likvideerima selle omanik.

(8) Tiheasustusalal võib köögi- ja sööklajäätmeid kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Hajaasustusega aladel tekkivaid köögi- ja sööklajäätmeid võib kompostida lahtiselt kompostimisaunades.

(9) Üksikelamutes tekkivaid biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunades.

___________________

Biojäätmete kompostimine kiirkompostris

Kiirkomposter – (kodukomposter) on soojustatud komposter, mis on mõeldud aastaringseks biojäätmete kompostimiseks. Nii valmib kompost vaid mõne kuuga ning kompostimise protsess ei peatu isegi pakasega.

Saku valla kodukompostrite projekti "biojäätmete kogumise arendamine Saku vallas" kohta loe siit.

Hotbin õppevideo nr 1

Hotbin õppevideo nr 2

Hotbin kodukompostri kasutusjuhend

___________________

Biojäätmete kompostimine kompostimisaunas (lahtine ja kinnine kompostimine)

Lahtine komposter – ise tehtud, hästi tehtud! See võiks olla 1,2mx1,2mx1,2m suur (aga võib olla ka suurem) ning seda võib ehitada ükskõik millisest olemasolevast materjalist (näiteks euroalustest). Võib soetada ka uut lauamaterjali ning ise kompostikast valmis meisterdada, aga meie soovitame võimalusel taaskasutada. Eriti tublid kompostijad teevad selliseid kompostikaste üksteise kõrvale ritta kolm – üks värskete biojäätmete jaoks ning teine komposti laagerdumiseks ja esimesest ümber tõstetud komposti jaoks. Kolmas kastike tuleb kasuks valmis kõdumulla hoidmiseks, kust seda on hea vastavalt vajadusele peenardesse, murulapile või lillepotti lisada. Ise tehtud, hästi tehtud komposter on kõige loodussõbralikum. Lahtist kompostrit võib Saku vallas kasutada hajaaasustuses biojäätmete kompostimiseks või tiheasustuses aia- ja haljastujäätmete kompostimiseks.

  

Tavaline kinnine komposter – see on algajale kompostijale üldiselt kõige kiirem ja lihtsam viis alustamiseks, sest sellist kompostrit saab soetada igast ehitus- ja aiatarvikute poest. Neid pakuvad väga paljud tootjad ja neid on väga erineva väljanägemisega – suuremaid ja väikemaid. Ka hinnaskaala on lai ja algab paarikümnest eurost, kuid võib ulatuda ka 600 euroni.

  

Kinnise kompostri võid ka ise ehitada – vooderda komposter metallvõrguga ja ehita peale kaas.

Saku valla tiheasustusalal näeb jäätmehoolduseeskiri ette, et toidujäätmed (need, mis meelitavad ligi hiiri-rotte ja linde) on kinnises kompostris ning aiajäätmed (muru, lilled, oksaraod) võivad olla lahtises kompostris.

Lisaks leiab kompostimise kohta infot www.kompostiljon.ee

Õppevideod:

Kompostiljon: kompostimise kolm põhimõtet

Kompostiljon: kuidas alustada kompostimist

Kompostiljon: mida panna kompostrisse

Kompostiljon: kompostimise tüüpilised vead

Keskkonnaministeerium: juhised koduseks kompostimiseks

___________________

Biojäätmete üleandmine jäätmekäitlejale (kogumismahutiga)

Üksikelamutes, kus kompostimise võimalus puudub, ja kortermajades tuleb biojäätmed anda üle jäätmevedajale. Selleks tuleb soetada eraldi kogumismahuti ning sõlmida jäätmevedajaga vastav leping Ragn-Sells AS lehel siin.

        

Toidujäätmete ja toidujäätmete tekke vältimise kohta loe täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehelt SIIT 

Toimetaja: ANNIKA KUBJA