9.01.20

 

Täiendavat teavet sotsiaaltoetuste kohta annab sotsiaalhoolekande spetsialist Anne Moses, tel 6712402, anne.moses@sakuvald.ee

Täiendavat teavet lastele ja peredele osutatavate sotsiaalteenuste kohta annavad lastekaitse peaspetsialist Airi Maasalu, tel 6712428, airi.maasalu@sakuvald.ee ja lastekaitse spetsialist Raili Suits, tel 6712439, raili.suits@sakuvald.ee

Täiendavat teavet erivajadusega lastele osutatavate sotsiaalteenuste kohta annab lastekaitse spetsialist Anu Mesila, tel 6712401, anu.mesila@sakuvald.ee

Täiendavat teavet täisealistele osutatavate sotsiaalteenuste kohta annab juhtumikorraldaja Karmen Kaar, tel 6712404, karmen.kaar@sakuvald.ee