Mittetulunduslik tegevus

 

 

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Projektitoetuse taotlus
Lisa projektitoetuse taotlemisele - eelarve vorm excel doc
Tegevustoetuse taotlus
Kaasfinantseerimistoetuse taotlus

Projektitoetuse aruanne
Lisa projektitoetuse aruandele - rahaliste vahendite kasutamise vorm excel doc
Tegevustoetuse aruanne
Kaasfinantseerimistoetuse aruanne

Mittetulundusliku tegevuse toetusfondist projektitoetuse taotluste hindamise komisjoni liikmed: Teele Raja (rahvatantsurühm "Hellad Tallad", naiskodukaitse Männiku jaoskonna liige, Tuhala Kaarli koguduse liige), Hanno Remmel, Kaire Koik, Johannes Paldrok (MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed liige), Andres Krusell (MTÜ Saue küla liige), Anne-Ly Suvi (Eesti Noorsootöötajate Kogu liige), Lembit Makstin (volikogu eelarvekomisjoni liige).

Info mittetulundusliku tegevuse toetuste kohta:  Saku vallavalitsuse arendusspetsialist Hele-Mall Kink, telefon 6712 405, helemall.kink@sakuvald.ee