20.09.16

Saku valla vapimärk antakse auavaldusena füüsilisele isikule silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest. Vapimärgi ja tunnistuse annab üle volikogu esimees või vallavanem vastavalt esitatud taotlustele mõnel pidulikul üritusel.

 

2016

Riho Evendi

Sirje Villo

Reet Videse

Krista Polman

Kersti Kivi

Helen Kelo

Marianne Õun

Karin Tenisson-Alev