26.09.16

 Saku Vallavolikogu 7. koosseis

 

1. Volikogu esimees Tanel Ots tanel.ots@sakuvald.ee, tel 5663 6400
2. Volikogu aseesimees Arvo Pärniste arvo.parniste@sakuvald.ee, tel 506 6602
3. Marti Rehemaa tel 506 5832
4. Annely-Thea Häggblom annelythea@sakuvald.ee
5. Peeter Leidmaa ls@hot.ee, tel 505 4832
6. Lembit Makstin lembit.lminvest@gmail.com
7. Lemmi Oro lemmi.oro@fin.ee, tel 611 3344
8. Ken Kukkonen kukkonen@cenex.ee, tel 5624 2212
9. Marianne Rande marianne.rande@sakuvald.ee
10. Merike Sisask sisask.merike@gmail.com, tel 516 6543
11. Eda Esperk eda.esperk2@sakuvald.ee
12. Ahto Lutter ahto.lutter@gmail.com
13. Aare Järvelaid aare.jarvelaid@mail.ee
14. Mart Siimann tel 5332 1144
15. Ulvi Läänemets ulvi.laanemets@sakuvald.ee
16. Vaike Pähn vaike.pahn@gmail.com, tel 55 88 244
17. Ülle-Triin Enden triin.enden@envir.ee
18. Mai Stern mai@tervisekeskus.ee
19. Margit Nurmeots margit.nurmeots@irl.ee

 

Vallavolikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mille valivad valla hääleõiguslikud elanikud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.

  

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS