22.02.18

Saku Vallavolikogu VIII koosseisu liikmed

 

Saku Vallavolikogu esimees Tiit Vahenõmm

Saku vallavolikogu aseesimees Lemmi Oro

 

Volikogu liikmete kontaktid

 

Tiit Vahenõmm

Eesti Reformierakond

tiit.vahenomm@sakuvald.ee

502-9244

Marko Tali

Valimisliit Väikelinn
(asendusliige)

marko.tali@mail.ee 

 

Eero Alamaa

Valimisliit Väikelinn
(asendusliige)

eeroalamaa@gmail.com

 

Henrik Raave

Valimisliit Edumeel

henrik@must.ee

 

Annely-Thea Häggblom

Valimisliit Väikelinn

annely@lakiauto.ee

510-3351

Tõnis Milling

Eesti Reformierakond

tonis@peoloog.ee 

 

Peeter Leidmaa

Valimisliit Väikelinn

ls@hot.ee

505-4832

Mart Siimann

Valimisliit Väikelinn

 

5332-1144

Hasso Uuetoa

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

hasso.uuetoa@itk.ee

552-3398 

Lemmi Oro

Valimisliit Kodu

lemmi.oro@gmail.com

 

Ivar Raig

Valimisliit Väikelinn

ivar.raig@ivarraig.ee

5695-5637

Kairi Zaletajev

Valimisliit Kodu
(asendusliige)

kairiz@hot.ee

566-4135

Aare Järvelaid

Eesti Reformierakond
(asendusliige)

aare.jarvelaid@mail.ee

501-5870

Marianne Rande

Valimisliit Edumeel

 

522-4179

Argo Zirk

Valimisliit Kodu

 

521-7403

Jaan Plado

Valimisliit Edumeel

jaan@rebellis.ee

509-8877

Merike Sisask

Valimisliit Kodu

sisask.merike@gmail.com

516-6543

Kaur Lohk

Eesti Reformierakond
(asendusliige)

kaur.lohk@gmail.com

501-0353

Katrin Krasilnikov

Eesti Reformierakond

katrin.krasilnikov@gmail.com

505-1594

 

Saku valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 13 "Saku Vallavolikogu liikmete registreerimine".

Saku valla valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 14 "Saku Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine".

 

Vallavolikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mille valivad valla hääleõiguslikud elanikud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.

  

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS