« Tagasi

Puuetega isikud saavad eluruumide kohandamiseks toetust taotleda

Saku valla erivajadusega elanikel on võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist. Taotluste esitamise periood on 19.04.2018 - 20.05.2018. 
Toetatakse puudega inimeste eluruumi kohandamist:
• liikuvuse parandamiseks (eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine);
• hügieenitoimingute parandamiseks (vannituba, WC);
• köögitoimingute parandamiseks.
Projektis osalemiseks tuleb puudega isikul või tema esindajal esitada taotlus Saku Vallavalitsusele hiljemalt 20. maiks 2018. Taotlus saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile karmen.kaar@sakuvald.ee või tuua paberkandjal Saku Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistusse.
 
Täiendavat infot saab Saku Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande teenistuse juhtumikorraldajalt Karmen Kaarelt (tel 671 2404; karmen.kaar@sakuvald.ee).