Transport

 

Bussivedu avalikel bussiliinidel nr 113, 117 ja 117A korraldab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus tel. 640 6780, info@harjuytk.ee. Vedusid teostab AS Samat , kontakttelefon 677 9663.

Bussivedu Harju maakonna kommertsliinidel nr 206 ja 219 ning Saku valla siseliinidel (õpilasliinidel) korraldab AS Samat, kontakttelefon 677 9663.

Maakonna bussiliinide sõiduplaanid on leitavad siit.

Saku valla siseliinide (õpilasliinide) sõiduplaan alates 01.02.2017 on leitav siit.


Reisijatevedu raudteel korraldab AS Eesti Liinirongid. Rongide sõiduplaan on leitav siit.

Õpilastranspordist saad lugeda siit

Kogu info Eesti ühistranspordi kohta maal, õhus ja vees - www.peatus.ee.

Saku Sõnumite 2016. aasta veebruarinumbris ilmunud artikkel Saku ühistranspordist ja selle põhimõtetest

 

 

 

 


Saku valla siseliinide (õpilasliinide) sõiduplaan alates 01.02.2017
 

Õpilaste sõidusoodustuste taotlemisest


Vastavalt Saku Vallavolikogu 16.09.2010 määrusele nr 19 „Õpilaste sõidutoetuse taotlemise ja andmise kord" antakse rahvastikuregistri andmetel Saku vallas elavatele statsionaarses õppevormis põhiharidust ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele sõidutoetust järgmiselt:

1. Saku valla koolide õpilased saavad Saku valla õpilasliinidel õpilaspileti ettenäitamisel sõita tasuta;

2. Saku valla koolide õpilastele, kelle elukoht ei ole õppeasutusega samas asulas ja kelle elukohta ei läbi valla õpilasliinid, hüvitatakse sõit õppeasutusse ja tagasi;

3. Väljaspool Saku valda õppivatel õpilastel hüvitatakse üks sõidukord päevas;

4. Vene ja muu õppekeelega üldhariduskoolides õppivatel õpilastel hüvitatakse sõit elukohale lähimasse õppeasutusse ja tagasi.

 

Hüvitamisele ei kuulu:

1. õppeasutuse asukohajärgse kohaliku omavalitsuse siseste ühistranspordiliinide piletid;

2. huvikooli õpilaste sõidu maksumus huvikooli ja tagasi alalisse elukohta.

Sõidutoetust antakse õppetöö perioodil. Täiendava õppetöö korral on toetuse saamiseks vajalik lisaavaldus koos koolipoolse kinnitusega.

 

Sõidutoetuse taotlemiseks tuleb esitada iga õppeaasta alguses vallavalitsusele avaldus soodustuse saamiseks, kus märkida ära, kas soovitakse saada sõidukaarti või kompensatsiooni sõidupiletite alusel.

Sõidupiletite alusel kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada hiljemalt sõiduperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks nõuetekohaselt täidetud kompenseerimisavaldus koos loetavate sõidupiletitega.

Sõidukaardi taotleja peab oma avalduses ära näitama, millisele liinile ja sõidusuunale soodustust soovitakse. Pärast andmete kontrollimist kannab vallavalitsus sõiduõiguse isikustatud ühiskaardi kontole.

Sõidukaarti on võimalik taotleda:

1. Harju maakonna avalikele bussiliinidele nr 113, 117 ja 117a.

Sõidutoetuse saamiseks peab õpilasel olema isikustatud elektrooniline ühiskaart, sobivad ka osade koolide õpilaspiletid. Saku valla õpilastele väljastavad isikustatud ühiskaardi koolid. Täpsem info ühiskaardi väljastamise ja õpilaspiletite sobivuse kohta on leitav www.pilet.ee. Ühiskaarti saab osta ka Saku postkontorist ja Saku Selverist.

Isikustatud ühiskaardi olemasolul tuleb vallavalitsusele esitada avaldus soodustuse saamiseks, kus on vaja ära näidata, millisele liinile ja sõidusuunale soodustust soovitakse. Pärast andmete kontrollimist kannab vallavalitsus sõiduõiguse isikustatud ühiskaardi kontole;

2. Harju maakonna kommertsbussiliinidele nr 206 ja 219.

Sõidusoodustuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus soodustuse saamiseks, kus on vaja ära näidata, millisele liinile ja sõidusuunale soodustust soovitakse. Pärast andmete kontrollimist väljastab vallavalitsus sõidukaardi.

Transpordivõimalustest Saku vallas saad lugeda siit.