28.10.15

Vallavalitsuse komisjonid

Projektikomisjon

Vallavalitsus moodustas projektikomisjoni projekteerimistingimuste, planeeringute algatamise taotluste, planeeringute lähteülesannete ning ehitus- ja planeerimisprojektide läbivaatamiseks järgmises koosseisus:
esimees:                    ehitus- ja planeerimisteenistuse juht;
liikmed:                    arhitekt, ehitusjärelevalve vaneminspektor, planeeringuspetsialist, ehitusspetsialist, keskkonnaspetsialist. Ehitusspetsialisti määrab nimeliselt  ehitus- ja planeerimisteenistuse juht.

Alaealiste komisjon

Kristjan Saar- komisjoni esimees, Kurtna Kooli direktor;
Marianne Rande- komisjoni aseesimees, Saku Vallavolikogu liige;
Ingi Roos- Saku Gümnaasiumi psühholoog;
Inga Maasi- Saku Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog;
Jane Sepp- Saku Tervisekeskuse perearst;
Kätlin Murre-  Lääne-Harju konstaablijaoskonna noorsoopolitseinik;
Airi Maasalu- komisjoni sekretär

Toimetaja: VICTORIA PARMAS