19.01.16
Suhted Jaapani Saku ja Eesti Saku omavalitsuse vahel said alguse 1990. aastate lõpus, kui Jaapani kaubandus- ja tööstusminister külastas Tallinnat ning märkas, et Eestis on müügil Jaapani linna nimeline õlu Saku. Läbirääkimisi kahe omavalitsuse vahelise sõpruslepingu allakirjutamiseks alustati 2004. aastal. Leping sõlmiti 1. mail 2007. aastal.

Lepingus sätestatati:

* mõlemad omavalitsused edendavad koostööd mitmetes valdkondades nagu haridus-, kultuuri- ja majandusvaldkonnas;

* mõlemad omavalitsused jagavad infot, et arendada paremat avalikku haldust;

* mõlemad omavalitsused toetavad oma elanike vastastikusi külastusi, et sõprussidemeid veelgi tugevdada.

Jaapani keiser ja keisrinna külastasid 2007. aastal laulupidu koos Saku valla esindusega. Keisri vastuvõtuks korraldatud pidulikul vastuvõtul osalesid ka Saku vallavolikogu esimees ja Saku vallavanem.

Jaapani Saku delegatsioon osales laulu- ja tantsupeol ka aastal 2009, marssides koos Eesti Saku tantsijate ja lauljatega rongkäigus.

Jaapani suursaadik Hideaki Hoshi koos abikaasaga külastas Sakut 2010. aastal. Sellest ajast on tihedad sidemed Saku vallavalitsuse ja Jaapani saatkonna vahel. Jaapani saatkond on toetanud meie õpetajaid ja ametnikke, pakkudes neile koolitusi Jaapanis.

Jaapani Sakus on loodud Eesti-Jaapani sõrussuhete ühing, et tihendada sõprussuhteid kahe omavalitsuse vahel veelgi. Selle liikmed on külastanud mitu korda ka Eesti Sakut. Eesti ametlik delegatsioon külastas Jaapani Sakut 2011. aastal.

2012. aastal tähistasime sõpruslepingu sõlmimise 5. aastapäeva. Maikuus külastas Jaapani Saku delegatsioon Eesti Sakut.

2013. aasta sügisest viibis Saku valla Kurtna kooli direktori kohusetäitja Priit Jõe Jaapani riigi kulul Jaapanis poolteist aastat kestval täiendõppel.

Pressiteade: Saku sõlmis Sakuga õpilasvahetuslepingu

15.01.2016 sõlmitud koostööreferendum eesti keeles ja jaapani keeles
 
Relations between the City of Saku in Japan and Municipality of Saku in Estonia began at the end of 1990 when a representative of Japan's Chamber of Commerce and Industry visited Tallinn. Saku, Japan and Saku, Estonia, entered into negotiations to sign a frendship contract in 2004.
 

The friendship contract between Saku, Japan and Saku, Estonia, was signed on May 1st 2007 in Saku, Japan. The contract approves:

  • Extensive cooperation in various fields of activity such education, culture and economy
  • The two Sakus will share information and experiences to develop and improve our respective communities
  • The two Sakus will support visits and communication between residents of the two municipalities

 

A brief timeline of Saku-Saku relations

  • Their Majesties the Emperor and Empress of Japan visited Estonia in 2007, attending formal festivities at the Tallinn Song Festival grounds with residents from Saku, Estonia. A formal recieption was given in honour of the Emperor, attended by the Chairman of the Saku Municipality Council and the Mayor of Saku Municipality.
  • A delegation from Saku, Japan, participated in the Song and Dance Celebration in Tallinn in 2009. Our friends from Japan took part in the procession with our dancers and singers.
  • His Excellency Mr. Hideaki Hoshi with his wife visited Saku, Estonia, in 2010. There are close ties of friendship between Saku, Estonia, and Embassy of Japan in Estonia. The Embassy of Japan has supported our teachers and other officiants undergoing training in Japan.
  • An Estonian-Japanes Friendship Association was established in Saku, Japan, to improve ties between residents of the two Sakus. Members of the association have visited Saku, Estonia, many times.
  • An official delegation from Saku, Estonia, visited Saku, Japan, in 2011.
  • In 2012, we celebrate the 5th anniversary of signing the friendship contract. A delegation from Saku, Japan, visited us in May 2012. We examined our history of mutual cooperation and discus how to continue our cooperation.
 
 
  
Toimetaja: VICTORIA PARMAS