16.05.18

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul ehitise püstitamiseks, hoonestusala suurendamiseks ning arhitektuursete ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks  Saku vallas Üksnurme külas Allika tee 3 (katastritunnus 71801:003:0978) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 12.10.2010 korraldusega nr 803 kehtestatud Allika kinnistu osa detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 2. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 04.06.2018 kuni 18.06.2018 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega suurendatakse hoonestusala 10% ulatuses ning täpsustatakse arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

 

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul ehitise laiendamiseks, hoonestusala nihutamiseks ja suurendamiseks, arhitektuursete ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks ning liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks Saku vallas Metsanurme külas Vana-Rehemetsa (katastritunnus 71801:001:1365) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 20.03.2014 otsusega nr 19 kehtestatud Rehemetsa kinnistu detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 2. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Alates 02.05.2018 kuni 16.05.2018 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega nihutatakse ja suurendatakse hoonestusala 10% ulatuses, täpsustatakse arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi ning liikluskorralduse põhimõtteid.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul ehitise püstitamiseks, hoonestusala nihutamiseks ning arhitektuursete ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks  Saku vallas Saue külas Paakspuu (katastritunnused 71801:003:0895) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 65 kehtestatud Liisu kinnistu detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 3. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Alates 02.05.2018 kuni 16.05.2018 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega nihutatakse hoonestusala 10% ulatuses ning täpsustatakse arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul ehitiste seadustamiseks, hoonestusala nihutamiseks ja suurendamiseks, arhitektuursete ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks  Saku vallas Tänassilma külas Linamäe tn 11 ja 11a (katastritunnused 71801:001:0282 ja 71801:001:0287) kinnistutel.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 05.08.2003 korraldusega nr 849 kehtestatud Valdmäe, Linamäe ja Piirimäe tänava kruntide Piirimaa, Linamaa, Käspre IV, Valdmaa ja Ees-Jaagupi detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 7. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 02.05.2018 kuni 16.05.2018 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega nihutatakse ja suurendatakse hoonestusala 10% ulatuses ning täpsustatakse arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul ehitise püstitamiseks ning arhitektuursete ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks  Saku vallas Rahula külas Haaviku tee 1 (katastritunnused 71801:003:0719) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 15.11.2005 korraldusega nr 1262 kehtestatud Haaviku kinnistu detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 1. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Alates 02.05.2018 kuni 16.05.2018 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul ehitise püstitamiseks, hoonestusala nihutamiseks ja suurendamiseks, arhitektuursete ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks ning krundijaotuse täpsustamiseks  Saku vallas Tänassilma külas Kokasauna põik 9 ja 11 (katastritunnused 71801:001:1116 ja 71801:001:1117) kinnistutel.

Tegemist on Saku Vallavalitsuse 19.01.2010 korraldusega nr 50 osaliselt kehtestatud Kokasauna, Kokasauna tee 3 ja Kõlviku kinnistute detailplaneeringu alal asuvate kruntidega pos 9 ja 10. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Alates 02.05.2018 kuni 16.05.2018 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse tn 13, Saku alevik) stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega nihutatakse ja suurendatakse hoonestusala 10% ulatuses, täpsustatakse arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi ning krundijaotust.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

Toimetaja: CHRIS STROOM