28.04.17

 

Saku Vallavalitsusele on 10.04.2017 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul Saku vallas Tänassilma külas Metsavaimu tee 7 (71801:001:0865)  kinnistul hoonestusala nihutamiseks.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 12.05.2005 otsusega nr 42 kehtestatud Pille ja Mäe-Tooma kinnistute detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 43.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ning lg 2 tulenevalt anname projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates ehk tähtajaga 09.06.2017.

Alates 02.05.2017 kuni 15.05.2017 korraldame tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku projekteerimistingimuste eelnõule. Projekteerimistingimustega suurendatakse ja nihutatakse 10 % ulatuses detailplaneeringuga määratud hoonestusala ning täpsustatakse arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Saku Vallavalitsusele on ehitisregistri kaudu 03.04.2017 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul Saku vallas Tänassilma külas Metsavaimu tee 23 (71801:001:0849)  kinnistul hoonestusala suurendamiseks.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 12.05.2005 otsusega nr 42 kehtestatud Pille ja Mäe-Tooma kinnistute detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 29.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ning lg 2 tulenevalt anname projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates ehk tähtajaga 02.06.2017.

Alates 02.05.2017 kuni 15.05.2017 korraldame tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel avaliku väljapaneku projekteerimistingimuste eelnõule. Projekteerimistingimustega suurendatakse ja nihutatakse 10 % ulatuses detailplaneeringuga määratud hoonestusala ning täpsustatakse arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

Toimetaja: CHRIS STROOM