4.01.18

Siseliinide sõiduplaanide muudatused alates 08.01.2018, sõiduplaanid on leiavad siit

Kuna Vahtramäe piirkonnast on palju lapsi juurde tulnud, siis hommikul on muutunud Üksnurme-Rahula-Saue küla busside marsruudid. Liin nr 14 teenindab ära Rahula küla, Üksnurme mõisa ja Saue küla piirkonna ja liin nr 13 teenindab ära Karjakopli tee ja Vahtramäe tee piirkonna.

Senised liini nr 13 kasutajad lõigul Kõrnumäe-Kajamaa-Saku saavad edaspidi kasutada koolisõiduks maakonnaliini nr 113. Kui kellelgi veel pole sõiduõigust väljastatud, siis palun informeerige vajadusest kooli kantseleid.

On lisandunud lõunane väljumine nr 24a kell 13.00 suunal Saku gümnaasium-Üksnurme tee-Karjakopli tee-Üksnurme tee-Saku.

On muutunud nn huviringide bussi 32A väljumisaeg ja teekond, lisandunud on Saku keskuse (Konsum) peatus. Nüüd on võimalik bussi kasutada ka nendel, kes soovivad bussiga tulla tagasi Sakku huviringidesse.

Täpsem informatsioon vallavalitsuse majandusteenistuse juht Virko Kolks'ilt, tel 6712406 või e-postil virko.kolks@sakuvald.ee

Õpilaste sõidusoodustuste taotlemisest

Vastavalt Saku Vallavolikogu 16.09.2010 määrusele nr 19 „Õpilaste sõidutoetuse taotlemise ja andmise kord" antakse rahvastikuregistri andmetel Saku vallas elavatele statsionaarses õppevormis põhiharidust ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele sõidutoetust järgmiselt:

1. Saku valla koolide õpilased saavad Saku valla õpilasliinidel õpilaspileti ettenäitamisel sõita tasuta;

2. Saku valla koolide õpilastele, kelle elukoht ei ole õppeasutusega samas asulas ja kelle elukohta ei läbi valla õpilasliinid, hüvitatakse sõit õppeasutusse ja tagasi;

3. Väljaspool Saku valda õppivatel õpilastel hüvitatakse üks sõidukord päevas;

4. Vene ja muu õppekeelega üldhariduskoolides õppivatel õpilastel hüvitatakse sõit elukohale lähimasse õppeasutusse ja tagasi.

 

Hüvitamisele ei kuulu:

1. õppeasutuse asukohajärgse kohaliku omavalitsuse siseste ühistranspordiliinide piletid;

2. huvikooli õpilaste sõidu maksumus huvikooli ja tagasi alalisse elukohta.

Sõidutoetust antakse õppetöö perioodil. Täiendava õppetöö korral on toetuse saamiseks vajalik lisaavaldus koos koolipoolse kinnitusega.

 

Sõidutoetuse taotlemiseks tuleb esitada iga õppeaasta alguses vallavalitsusele avaldus soodustuse saamiseks, kus märkida ära, kas soovitakse saada sõidukaarti või kompensatsiooni sõidupiletite alusel.

Sõidupiletite alusel kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada hiljemalt sõiduperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks nõuetekohaselt täidetud kompenseerimisavaldus koos loetavate sõidupiletitega.

Sõidukaardi taotleja peab oma avalduses ära näitama, millisele liinile ja sõidusuunale soodustust soovitakse. Pärast andmete kontrollimist kannab vallavalitsus sõiduõiguse isikustatud ühiskaardi kontole.

Sõidukaarti on võimalik taotleda:

1. Harju maakonna avalikele bussiliinidele nr 113, 117 ja 117a.

Sõidutoetuse saamiseks peab õpilasel olema isikustatud elektrooniline ühiskaart, sobivad ka osade koolide õpilaspiletid. Saku valla õpilastele väljastavad isikustatud ühiskaardi koolid. Täpsem info ühiskaardi väljastamise ja õpilaspiletite sobivuse kohta on leitav www.pilet.ee. Ühiskaarti saab osta ka Saku postkontorist ja Saku Selverist.

Isikustatud ühiskaardi olemasolul tuleb vallavalitsusele esitada avaldus soodustuse saamiseks, kus on vaja ära näidata, millisele liinile ja sõidusuunale soodustust soovitakse. Pärast andmete kontrollimist kannab vallavalitsus sõiduõiguse isikustatud ühiskaardi kontole;

2. Harju maakonna kommertsbussiliinidele nr 206 ja 219.

Sõidusoodustuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus soodustuse saamiseks, kus on vaja ära näidata, millisele liinile ja sõidusuunale soodustust soovitakse. Pärast andmete kontrollimist väljastab vallavalitsus sõidukaardi.

Transpordivõimalustest Saku vallas saad lugeda siit.