13.09.17

2017/2018. õppeaastaks pakutavad lastehoiukohad

Saku vallavalitsusel on sõlmitud 2017/2018. õppeaastaks lapsehoiuteenuse osutamiseks lepingud viie Saku vallas asuva lastehoiuga:
* MTÜ Saku Sofi Lastekeskus (Saku, Üksnurme tee 8)
* SLH & Hooldus OÜ (Pihlaka lastehoid, Rahula küla, Pihlaka tee 2)
* Silmatera Mudilasmaja OÜ (Tänassilma küla, Sookolli põik 2)
* OÜ Laagri Lastehoid (lastehoid Väike Päike, Saue vald, Laagri, Valga 10)
* Lustila OÜ (Saue vald, Laagri, Kaselaane 15-1)
 
 

Valla lastehoiukohtade jagamise põhimõtted

Kohalikul omavalitsusel on kohustus pakkuda 1,5–7aastastele lastele lasteaiakohta. Alates 1. jaanuarist 2015 võib 1,5–3-aastase lapse lasteaiakoha asendada vanema nõusolekul lastehoiukohaga. Kuna Saku vallas on lasteaiajärjekorras rohkem lapsi kui vallal lasteaiakohti, siis pakubki vallavalitsus välja võimaluse panna sõimeealine laps lastehoidu ning tasub teenuse eest ise, vanema tasuda jääb kohatasust 45 eurot ja 1. jaanuarist 50 eurot (sama suur kui Saku valla lasteaedade kohatasu, mida vanem peab katma) ning toiduraha.

Kui on tegemist erivajadusega lapsega, kes vajab nõustamiskomisjoni otsusel eritingimusi, mida vald ei suuda pakkuda, siis valib vald lapsehoiu koostöös vanemaga.

Lapse lastehoidu panemise protsess on järgmine:

1. Kui lasteaiajärjekorras olevale perele ei ole veel lasteaiakohta pakutud, kuid vanemal on soov minna tööle või mingil muul põhjusel vajadus laps lasteaeda panna, tuleb tal teha vallavalitsusele vabas vormis avaldus (saku@sakuvald.ee), kus ta kinnitab, et on nõus panema lapse lastehoidu.

2. Vallavalitsus annab vanemale valida kolme esimese kõige odavama kohahinna pakkumise teinud lapsehoiu vahel.

3. Vanem valib pakutud lastehoiduest välja ühe hoiu, kellega sõlmitakse lapsevanema, valla ja lapsehoiu vaheline kolmepoolne leping.

4. Lastehoidu läinud laps on lasteaiajärjekorras ikka edasi ning kui konkreetse lapse järjekord kätte jõuab ja lasteaias koht vabaneb, siis vald seda perele ka pakub.

Infot lasteaia ja -hoiu kohta saab vallavalitsuse hariduse peaspetsialistilt Heli Veersalult, tel. 6 712 415

heli.veersalu@sakuvald.ee.

Toimetaja: VICTORIA PARMAS