3.01.17

Jäätmete sorteerimine

Vastavalt jäätmeseadusele on 1. jaanuarist 2008 keelatud sorteerimata jäätmete ladestamine kõikidesse prügilatesse. Sorteerimata jäätmete toimetamisel prügilasse kohaldatakse kümnekordset saastetasu. Prügi tekitajale tähendab see 2-3 korda suuremat prügiarvet.

 

KUHU VIIA OKSI?

Töötlemata puidujäätmeid võtab E-R kl 9-18 tasuta vastu ASEN OÜ aadressil Betooni 30, Tallinn. Ära saab anda töötlemata puitu (töötlemata lauad, prussid, oksad jne). Lisainfo ja transpordi tellimine (tasuline) on võimalik telefonilt 553 8808.

Samuti võetakse puidujäätmeid tasuta vastu Saku vallas Männiku külas Männiku vagunite seisubaasi kinnistul. Plats asub Sakust Tallinna poole sõites, suunaviitade «Libedarada» ja «Betoonitehas» juurest tuleb pöörata paremale. Ladestusplats on avatud tööpäeviti kell 9–17. Lisainfo ja transpordi tellimine (tasuline) telefonilt 522 8844.

 

 

Kodus tekkinud jäätmete sorteerimisjuhend (Ragn-Sells AS-i koostatud)

Bioneeri väga põhjalik sorteerimise juhend  

Lisaks keskkonnaministri määruses nimetatud jäätmetele tuleb eraldi koguda järgmised jäätmeliigid (ei tohi panna segaolmejäätmete konteinerisse):

Tagatisrahaga pakend – viia tagatisrahaga pakend tagasivõtu kohta (kauplus, taarapunkt) või Pääsküla jäätmejaama.

Elektroonikajäätmed - viia kauplusesse (seade ei tohi olla rüüstatud), kust kavatsetakse osta uus samalaadne toode. Kui ei ole kavatsust uut toodet osta, viia Pääsküla jäätmejaama.

Vanad rehvid – viia rehvitöökotta või kauplusesse, kust kavatsetakse osta uus toode. Kui ei ole kavatsust uut toodet osta, viia Pääsküla jäätmejaama.

Ehitus- ja lammutuspraht, sh ohtlik ehituspraht (remondi või ehituse käigus tekkinud) – tellida jäätmevedajalt eraldi kogumismahuti või viia Pääsküla jäätmejaama.

 

Mis on segaolmejäätmed?

Segaolmejäätmed (määrdunud papp, paber, foolium, ehituspaber, kasutatud pabernõud ja papptopsid, kasvuhoonekile, plastist ja kummist tooted, vahtplast, kodukeemia pakendid, hambapastatuubid, mähkmed, hügieenisidemed, akna,- leht- ja peegelklaasid, toiduga määrdunud ja pooleldi täitunud pakendid, vorstikile, katkised mänguasjad, vaasid jms) – panna oma kogumismahutisse (kokkuleppel võib olla ka naabritega mitme peale) ja anda üle Ekovir OÜle.

 

Pakendikott

Pakendkoti teenus on mõeldud eramajadele, et muuta igapäevane jäätmete sorteerimine võimalikult mugavaks. Pakendikotti võib panna kõik puhtad pakendid. Kõige olulisem ongi jälgida, et pakendid oleksid puhtad, sest ainult nii saab neid taaskasutada. On ju ilmselge, et jogurtit ja plastikut kokku sulatades head plastmassi ei saa. Kui pakendikott on täis, pole vaja teha muud, kui tõsta see kord kuus värava taha. Igale kliendile jäetakse kokkulepitud kohta, näiteks postkasti, uus pakendikott. Edasi liiguvad pakendid sorteerimiskeskusesse, kus need läbivad täiendavad sorteerimise.

Tasuta pakendikoti teenus 

Pakendijäätmete sorteerimisjuhend

Pakendikoti tellimine

 

 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS