« Tagasi

Saku vald ootab tunnustamist väärivate inimeste ja ettevõtete kandidaate

1. detsembriks ootab vallavalitsus ettepanekuid, kes võiks olla valla teenetemärkide ja ettevõtlusauhinna väärilised. Saku valla teenetemärgid (kuld- ja hõbemärk) ning ettevõtlusauhinna annab Saku Vallavolikogu esimees üle  iseseisvuspäeva kontsertaktusel 23. veebruaril 2017. aastal.

Kuldmärk antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Saku vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete eest. Kuldmärgi andmise aluseks võib olla isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Saku vallas.

Hõbemärk antakse füüsilisele isikule auavaldusena Saku vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Hõbemärgi andmise aluseks võib olla isiku töö, looming või panus, mis on toonud märgatavat kasu kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Saku vallas.

Ettevõtlusauhind antakse ettevõtjale, kelle tegevus on jätnud olulise jälje vallakogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut.

Ettepanekuid tunnustamiseks võib esitada igaüks aadressile saku@sakuvald.ee. Saku valla tunnustamise kord ja taotlemise vorm on valla kodulehel.

Lisaks ootame ka ettepanekuid, mis võiks olla Saku valla Aasta Tegu 2016? Esita oma kandidaat Aasta Teo auhinnale 1. detsembriks. Auhinna võib saada kas üksikisik, isikute grupp, asutus, ettevõte või organisatsioon, kes on teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elu või elanikke või toonud Sakule kui paikkonnale tuntust.