« Tagasi

Lepingute sõlmimine uue jäätmevedajaga

Alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsember 2020 on Saku vallas kooraldatud jäätmevedajaks OÜ Ekovir

Kui jäätmevaldaja saab lepingu kinnistu kohta, mida ta elutegevuseks ei kasuta või on mõni muu mõjuv põhjus, miks jäätmete äraviimine kinnistult on võimatu või pole otstarbekas, tuleb tal vabastuse taotlemiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Vastasel juhul jääb kinnistu jäätmeveoga liidetuks ja jäätmevaldaja võib mõne aja pärast ebameeldiva üllatusena avastada postkastist tühisõiduarve.

Informatsiooni veosageduste, lisateenuste ja jäätmemahutite kohta saab Ekoviri klienditeenindusest e-posti aadressil tallinn@ekovir.ee või infotelefonilt 605 38 58.