« Tagasi

Täna toimus Kurtna piirkonna ÜVK ehituse avakoosolek

13. aprillil anti Saku mõisas avapauk valla järgmise nelja aasta suurehitusele – Keila jõe reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusele (ÜVK). Mõisas istusid suure laua ümber kõigi osapoolte esindajad: tellija AS Saku Maja, projekti juht Keskkonnalahendused OÜ, ehituse peatöövõtja Santeh- Ehituse OÜ, omanikujärelevalve teostaja Inseneribüroo TELORA OÜ. Osalesid ka Saku vallavalitsuse esindajad.

„Vanasti oli ehituse avakoosolek pidulik sündmus, kus kirjutati allkirju, suruti kätt ja tehti kindlasti pilti. Tänapäeval asutakse kohe avakoosolekul asja kallale, allkirju antakse digitaalselt ja olulisi nõupidamisi peetakse Skype'i teel," alustas tööde tellija AS Saku Maja juhatuse esimees Marko Matsalu koosolekut. Kuna suure projekti puhul vajavad paljud üksikasjad läbirääkimist, siis hakatakse selle projekti puhul kindlasti ka edaspidi regulaarselt kokku saama.

Ehitusluba Kurtna piirkonna torustiku ehituseks väljastati juba novembris, rahastamisotsus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saabus detsembris. Jaanuaris leidis Saku Maja projektijuhi ning veebruar kulus kolme suure riigihanke ettevalmistamisele. Veebruaris-märtsis viidi läbi ehituseks vajalikud riigihanked ning 2. aprillil sõlmis AS Saku Maja kolme töövõtjaga lepingud. Edasi peab ehitaja koostama tööprojekti, taotlema vajalikud raie- ja kaeveload ning korraldama liiklusskeemid.

Enamik torudest paigaldatakse valla teede alla. Valla esindajad rõhutasid, et teede aluste tegemisel järeleandmisi ei tehta – ehituse lõppedes peavad teed olema korralikult taastatud.

Projekt algab Kurtna piirkonnas, kuid projektijuht on juba alustanud ülejäänud piirkondade torustike ehitushangete dokumentide koostamisega, sh. eelseisvate aastate kõige suuremale piirkonnale, Kiisa küla (maksumus u 11 miljonit eurot).  Sellele järgnevalt hakatakse ette valmistama Roobuka piirkonna ja veetöötluste riigihangete dokumente. Järgmise aasta kevadeks peavad olema kõik hanked korraldatud ja töövõtjad leitud. 

Koguprojekti maksumus on u 20 miljonit. AS Saku Maja omaosalus on 15,01% projekti maksumusest ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt saame toetust 84,99% projekti maksumusest.