« Tagasi

ÜVK ehitus algab Kurtna piirkonnas

Kurtna piirkonnas alustab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitaja Santeh Ehituse OÜ töid juba maikuu lõpus, ütles AS Saku Maja juhatuse esimees Marko Matsalu eile Saku valla arenguseminaril ÜVK projekti tutvustades.
Kus kopp kõigepealt maasse lüüakse, seda ei osanud ta täna veel öelda, sest täpne tööde järjekord pannakse paika reedel ehitajaga peetavatel töökoosolekutel. Matsalu lubas, et kui graafikud paigas, teavitatakse töödest ka elanikke nii nagu Saku ÜVK projekti ajal, et oleks info, millises piirkonnas täpselt kahel järgneval nädalal töid tehakse.
Kui Kurtnas algab juba ehitus, siis ülejäänud piirkondades algab torustike projekteerimine. Enne tuleb veel korraldada riigihange torustike ja puurkaev-pumplate tarvis projekteerija, ehitaja ja ehitusjärelevalve leidmiseks. Matsalu sõnul peaks protsess sügise lõpuks jõudma nii kaugele, et projekteerija hakkab kinnistuomanikega ühendust võtma ja konkreetseid liitumispunkte kooskõlastama. Ehitustööd saavad alata 2019. aastal ühendustorustike rajamisega Sakust. Kõik torud peavad maas olema 2021. aasta suveks.
Keile jõe reoveekogumisala ÜVK projekti rahastamisotsusest teatas Keskkonnainvesteeringute Keskus 21. detsembril 2017. Jaanuaris leidis Saku Maja projektijuhi ning veebruar kulus kolme suure riigihanke ettevalmistamisele. Veebruaris-märtsis viidi läbi Kurtna ÜVK ehitamise, Kurtna järelevalve ja suure projektijuhtimise riigihange ning 2. aprillil sõlmis AS Saku Maja lepingu kolme töövõtjaga.