« Tagasi

15. oktoobril toimuvad Saku Vallavolikogu valimised

15. oktoobril toimuvad Eestimaal kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Saku vallas juba kaheksandat korda toimuvatel valimistel valituks osutunud kandidaadid hakkavad Saku valla elu kujundama järgmisel neljal aastal.
 

Kes saab valida?

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on hääletamisõigus:

- Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub Saku vallas;

- Euroopa Liidu kodanikul, kes on va­limispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub Saku vallas;

- välismaalasel, kes elab Eestis pikaajali­se elaniku elamisloa või alalise elamisõigu­se alusel ja kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub Saku vallas.

Kus saab valida?

Saku vallas on moodustatud kolm valimisjaoskonda:

1) valimisjaoskond nr 1 - Teaduse tn 1, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, te­lefon 5887 7892;

2) valimisjaoskond nr 2 - Tallinna mnt 10, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, telefon 5887 7905;

3) valimisjaoskond nr 3 - Kurtna tee 8, Kiisa alevik, Saku vald, Harju maakond, telefon 5887 7913.

Millisesse valimisjaoskonda valima min­na, saab kontrollida, sisestades oma aad­ressi valimisjaoskondade kaardirakenduses veebilehel https://valimised.rahvastikure­gister.ee/

Väljaspool elukohajärgset valimisjaos­konda saab hääletada valimisjaoskonnas nr 1. Valimisjaoskonnas nr 1 hääletavad ka need, kelle elukoha andmed on rahvastiku­registrisse kantud Saku valla täpsusega.

Kodus saab hääletada valimisõiguslik isik, kes mõjuvatel põhjustel ei saa tulla hää­letamisruumi. Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus hiljemalt 15. oktoob­ril kell 14. Valimispäeval kella 9–14 saab vastava taotluse esitada ka telefoni teel.
 

Millal saab valida?

5.–11. oktoobril saab hääletada elektrooniliselt https://eh.valimised.ee/win.

9.–11. oktoobril kella 12–20 saab eelhää­letada kõigis Saku valla valimisjaoskondades

15. oktoobril, valimispäeval, kestab hää­letamine valimisjaoskondades kella 9–20.
 

Keda saab valida?

Saku Vallavolikogu valimistel osaleb kolm erakonda (Reformierakond, Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ja neli valimisliitu (Valimisliit MIDA LUBAME – SEDA KA TEEME, Valimisliit Väikelinn, Valimisliit Edumeel ja Valimisliit Kodu). Üksikkandidaate üles ei seatud. Saku valla kandidaatide koondnimekiri on leitav www.valimised.ee.

SIIRI RAAGMETS
Vallasekretär